Společné výzkumné středisko Evropské komise si vybralo řešení Intergraph® SDI jako pilotní řešení pro monitorování kvality ovzduší vEvropě

 

Geoprostorové řešení usnadní hladké sdílení prostorových dat a podpoří iniciativy pro kvalitu ovzduší ve všech zemích Evropské unie

HUNTSVILLE, Alabama, USA, 17. listopadu 2009 – Společné výzkumné středisko Evropské komise si vybralo technologii infrastruktury pro prostorová data (SDI) od společnosti Intergraph® pro pilotní implementaci služeb INSPIRE, jež slouží kmonitorování kvality ovzduší vEvropě. Pilotní projekt podpoří sdílený informační systém Evropské komise o životním prostředí a představuje test pro implementaci směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (CAFE), která je založena na službách INSPIRE. Jakmile bude pilotní projekt úspěšně završen, společnost Intergraph se stane prvním evropským dodavatelem technologií na podporu iniciativ pro čisté ovzduší. Projekt bude sloužit jako vzor pro rozsáhlejší evropský informační systém pro sledování kvality ovzduší ve 27 zemích Evropské unie.

„Projekt CAFE je odpovědí na rostoucí celosvětovou poptávku po technologiích SDI,“ řekl Jeff Vining, viceprezident a výzkumný analytik společnosti Gartner. „Aplikace SDI představují ideální platformu pro rozsáhlou spolupráci a sdílení dat ve velkém měřítku. Ochrana životního prostředí je jednou zmnoha oblastí, kde jsou technologie SDI stále cennější díky možnosti komunikovat přes hranice států pro dosažení společného cíle.“

Znečištění ovzduší nerespektuje státní ani administrativní hranice, ale údaje o kvalitě ovzduší shromažďuje mnoho samostatných organizací vrámci jednotlivých členských států. Proto není možné sestavit konzistentní a aktuální obraz podmínek voblastech, které svou velikostí přesahují zodpovědnost jedné organizace, o regionální úrovni ani nemluvě.

Geoprostorová aplikace SDI společnosti Intergraph zajišťuje harmonizovanou výměnu dat vrámci podniku i mezi státní správou, podniky a veřejností. Díky tomu zlepšuje komunikaci, spolupráci a produktivitu, usnadňuje údržbu a snižuje náklady. Řešení podporuje dodržování směrnice INSPIRE a dalších směrnic, které usnadňují sdílení geoprostorových dat. Vprogramu CAFE bude technologie společnosti Intergraph zaznamenávat a sjednocovat údaje ze všech různých úrovní státní správy a ze všech evropských regionů za účelem optimálního hodnocení kvality ovzduší.

„Společnost Intergraph je dlouhodobě hráčem na poli SDI a INSPIRE,“ uvedl Horst Harbauer, viceprezident divize Security, Government & Infrastructure společnosti Intergraph pro oblast Evropy, Blízkého Východu a Afriky. „Ve spolupráci snesčetnými vládními organizacemi jsme přispěli kformování tohoto odvětví a vedeme vývoj odvětvových norem a iniciativ. Je nám ctí uplatnit naše odborné znalosti voblasti kvality ovzduší a podpořit snahy, které budou mít tak významný dopad na budoucí generace.“

Společnost Intergraph působí téměř ve všech členských státech EU, kde jako vedoucí poskytovatel geoprostorových technologií nabízí své odborné znalosti a zkušenosti. Společnost se účastnila mnoha dalších iniciativ voblasti SDI financovaných Evropskou unií, jako jsou GIS4EU, HUMBOLDT, eSDInet+, EURADIN a NATURE-SDIplus. Tím ještě více demonstruje hluboké porozumění odvětví SDI a odhodlání jej rozvíjet. Další informace o řešení SDI od společnosti Intergraph naleznete na adrese: http://www.intergraph.com/govt/sdi.aspx.

# # #

O programu Čisté ovzduší pro Evropu
Program CAFE (Clean Air for Europe) byl zahájen vbřeznu 2001 scílem zajistit dlouhodobé, strategické a integrované politické poradenství voblasti ochrany před závažnými negativními vlivy znečištění ovzduší na lidské zdraví a životní prostředí. Další informace naleznete na adrese:
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28026_en.htm.

O společnosti Intergraph
Intergraph je předním celosvětovým dodavatelem technického a geoprostorového softwaru, který zákazníkům umožňuje vizualizovat komplexní data. Podniky a státní správy ve více než 60 zemích důvěřují oborovým řešením od společnosti Intergraph a sjejich pomocí organizují ohromná množství dat do pochopitelných vizuálních prezentací a využitelných informací. Software a služby společnosti Intergraph dávají zákazníkům do rukou nástroje, skterými mohou stavět a provozovat úspornější továrny a lodě, vytvářet inteligentní mapy a chránit kritickou infrastrukturu i miliony lidí na celém světě.

Společnost Intergraph podniká prostřednictvím dvou divizí: divize PP&M (Process, Power & Marine) a divize SG&I (Security, Government & Infrastructure). Divize PP&M poskytuje podnikový technický software pro design, konstrukci a provoz továren, lodí a pobřežních technických provozů. Divize SG&I poskytuje geoprostorová řešení pro obranu, bezpečnostní informační služby, krizové řízení, státní správu, dopravu, fotogrammetrii, správce inženýrských sítí a komunikační společnosti. Více informací naleznete na adrese www.intergraph.com.

Angela Frechette
Manager, Corporate Communications
+1.404.751.2553
Angela.Frechette@Intergraph.com

© 2009 Intergraph Corp. Všechna práva vyhrazena. Intergraph a logo Intergraph jsou registrované obchodní známky společnosti Intergraph Corp. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických a vdalších zemích. Jiné značky a názvy produktů jsou obchodní známky příslušných vlastníků.

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/17/2017 5:54:36 PM