Projekt NATURE-SDIplus si vybral Intergraph® jako dodavatele geoportálu pro ochranu přírody

 

Geoprostorová aplikace SDI nabídne jednodušší přístup k prostorovým datům


HUNTSVILLE, Alabama, USA, 27. října 2009 – NATURE-SDIplus, síť pro osvědčené postupy voblasti infrastruktury pro prostorová data (SDI) zaměřená na ochranu evropské přírody, si vybrala společnost Intergraph® jako dodavatele geoportálu, který sjednotí národní soubory dat a zlepší knim přístup. NATURE-SDIplus podporuje směrnici INSPIRE o infrastruktuře pro prostorové informace vEvropě, kterou Evropská komise zahájila vroce 2002 scílem zajistit dostupnost geografických informací při tvorbě politik a iniciativ Evropského společenství.

„Vposledních letech roste potřeba, aby informace o ochraně přírody byly georeferencované a dostupné na úrovni EU,“ uvedl Giorgio Saio zasociace GISIG, která je koordinátorem projektu NATURE-SDIplus. „Evropské politiky voblasti životního prostředí nyní volají po přístupných, interoperabilních a harmonizovaných souborech dat. Flexibilní a otevřená technologická platforma společnosti Intergraph – jednoho ze zakládajících členů konsorcia Open Geospatial Consortium a přední společnosti voblasti vývoje odvětvových standardů pro sdílení dat – bude v evropských snahách o ochranu přírody hrát neocenitelnou úlohu.“

Cílem projektu NATURE-SDIplus je zlepšit harmonizaci vnitrostátních souborů dat o ochraně přírody, a zajistit tak jejich dostupnost a využitelnost pro všechny úrovně státní správy i pro další strany, jako jsou komerční poskytovatelé dat, univerzity a výzkumné instituce, nevládní organizace zaměřené na životní prostředí, průmysl, technologické společnosti a veřejnost. Projekt definuje společný vícejazyčný a multikulturní přístup, který má zajistit  jednodušší a lépe standardizovanou dostupnost prostorových dat.

„Vposledních letech organizace na celém světě zavádějí technologii společnosti Intergraph, která jim pomáhá snejrůznějšími činnostmi vrámci SDI,“ řekl Grzegorz Wisniewski, regionální viceprezident divize Government & Transportation společnosti Intergraph. „Organizace si stále více uvědomují přínosy aplikací SDI a více je využívají ke zjednodušení výměny prostorových dat vbezpočtu iniciativ – od územního plánování a správy po zeměměřičství a činnosti na ochranu životního prostředí, od Španělska po Slovensko.“

Díky aplikaci SDI od společnosti Intergraph mohou organizace snadno sdílet harmonizovaná data vnejvýhodnějších formátech sinterním i externím publikem. Společnost Intergraph je již 40 let inovátorem voblasti geoprostorových technologií a ve všech oblastech činností státní správy, kde se využívají geoprostorové informace, nabízí rozsáhlé technické i oborové znalosti a zkušenosti, díky nimž může zajistit hladkou a úspěšnou implementaci technologií SDI.

Další informace o aplikaci SDI od společnosti Intergraph naleznete na adrese http://www.intergraph.com/govt/sdi.aspx.

# # #

O projektu NATURE-SDIplus
NATURE-SDIplus je síť pro osvědčené postupy usilující o harmonizaci vnitrostátních souborů dat o ochraně přírody vEU vsouladu se směrnicí INSPIRE. Projekt je financován Evropskou komisí, generálním ředitelstvím pro informační společnost a média, vrámci projektu eContentplus. Další informace naleznete na adrese: www.nature-sdi.eu.

O společnosti Intergraph
Intergraph je předním celosvětovým dodavatelem technického a geoprostorového softwaru, který zákazníkům umožňuje vizualizovat komplexní data. Podniky a státní správy ve více než 60 zemích důvěřují oborovým řešením od společnosti Intergraph a sjejich pomocí organizují ohromná množství dat do pochopitelných vizuálních prezentací a využitelných informací. Software a služby společnosti Intergraph dávají zákazníkům do rukou nástroje, skterými mohou stavět a provozovat úspornější továrny a lodě, vytvářet inteligentní mapy a chránit kritickou infrastrukturu i miliony lidí na celém světě.

Společnost Intergraph podniká prostřednictvím dvou divizí: divize PP&M (Process, Power & Marine) a divize SG&I (Security, Government & Infrastructure). Divize PP&M poskytuje podnikový technický software pro design, konstrukci a provoz továren, lodí a pobřežních technických provozů. Divize SG&I poskytuje geoprostorová řešení pro obranu, bezpečnostní informační služby, krizové řízení, státní správu, dopravu, fotogrammetrii, správce inženýrských sítí a komunikační společnosti. Více informací naleznete na adrese www.intergraph.com.

Angela Frechette
Manager, Corporate Communications
+1.404.751.2553
Angela.Frechette@Intergraph.com

© 2009 Intergraph Corp. Všechna práva vyhrazena. Intergraph a logo Intergraph jsou registrované obchodní známky společnosti Intergraph Corp. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických a vdalších zemích. Jiné značky a názvy produktů jsou obchodní známky příslušných vlastníků.

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/18/2017 7:36:06 AM