Hexagon dokončil koupi společnosti  Intergraph

 


Co toto závěrečné oznámení znamená pro firmy?
6. července 2010 Hexagon AB uzavřel dohodu o koupi společnosti Intergraph. Všechna povolení již byla získána a prověřeny podmíny koupě. Akvizice byla dokončena 28. října 2010. Hexagon za Intergraph zaplatil v hotovosti kupní cenu 2.125 milionů USD na hotovostním a bezdluhovém základě.

Po dokončení koupě je nyní Intergraph dceřinou společností v úplném vlastnictví Hexagonu AB. Intergraph bude nadále působit pod jménem a značkou Intergraph a stane se hlavní rozvojovou platformou softwaru pro činnost Hexagonu.

Prezident a výkonný ředitel Hexagonu AB Ola Rollén převzal funkci výkonného ředitele Intergraphu. Obě divize Intergraphu, Zpracovatelský průmysl, energetika a loďařství a Bezpečnost, státní správa& infrastruktura, budou nadále fungovat pod vedením Gerharda Sallingera a Johna Grahama.

S tím, že Hexagon převzal výkonné řízení Intergraphu, odešli od společnosti předseda správní rady, prezident a výkonný ředitel Halsey Wise, provozní ředitel Reid French a finanční ředitel Anthony Colaluca. Pod jejich vedením Intergraph v uplynulých sedmi letech dosáhl vynikajících výsledků v přeměně společnosti. Jsme jim upřímně vděčni za jejich vizi a angažovanost a za to, že položili základy k tomu, abychom se stali hlavní softwarovou platformou větší, veřejně obchodované společnosti s významnými celosvětovými prostředky, které nám umožní lépe vyhovět potřebám zákazníků.

Jakou činností se zabývá Hexagon?
Hexagon je předním světovým dodavatelem technologických systémů přesného měření objektů v jedné, dvou i třech dimenzích. Systémy Hexagonu měří s velkou přesností a umožňují rychlý přístup kvelkým objemům dat. Pro zákazníka to znamená vyšší efektivnost a produktivitu, lepší kvalitu a významné materiálové a nákladové úspory ve výrobním procesu. Od globálního mapování až po přesná měření s nanometrickou přesností se měřicích technologií používá v oblastech použití od infrastruktury a zemědělství po těžbu surovin, zpracovatelský průmysl a medicínské technologie.
Pokud jde o další informace, navštivte prosím www.hexagon.se

Jak Intergraph zapadne do portfolia Hexagonu?
Hexagon je předním světovým dodavatelem technologických systémů přesného měření, s třemi klíčovými základními obory činnosti (geosystémy, metrologie a technologie). Touto transakcí se spojuje přední světová firma v oboru měřicího hardwaru s přední světovou firmou v oboru softwaru pro procesní technologie a geoprostorového softwaru, čímž vzniká technologická firma, která je na trhu odlišná a jedinečná.

Hexagon dodává technicky špičkové měřicí systémy, které produkují enormní objem přesných údajů (datových vstupů) ve formě digitálních senzorů atd. Intergraph zajistí pro rostoucí softwarové portfolio Hexagonu odborné znalosti a vedení. Odlišný a jedinečný software Intergraphu může fungovat jako „prezentační vrstva", která tento nezměrný objem zásadně důležitých a složitých údajů zobrazí a pomůže tak vytvořit použitelné informace pro zákazníky obou organizací.

Hexagon pracuje s větším počtem uznávaných značek, které jsou v příslušných odvětvích dobře známé. Každá značka ve své geografické oblasti a/nebo odvětví představuje zavedenou tradici, což je důvod, proč Hexagon pro různé skupiny zákazníků nebo na různých trzích používá různé značky. Intergraph má výhodu známé značky a světového renomé, a Hexagon plánuje do Intergraphu coby zavedené a výnosné značky a jednotky nadále investovat.

Co tato koupě znamená pro společnost Intergraph a její zákazníky?
Tato transakce znamená, že se Intergraph znovu stává součástí veřejně obchodované společnosti: Hexagon se obchoduje na Nordické burze (identifikátor „HEXA B"), s druhotným kótováním na Švýcarské burze (identifikátor „HEXN“). Jakožto hlavní softwarová platforma větší, veřejně obchodované společnosti s významnými celosvětovými prostředky bude Intergraph schopen lépe vyhovět potřebám zákazníků.

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 8:43:08 AM