Naše vize, mise a hodnoty


Vize a mise


Vizí Intergraphu je pomáhat organizacím vidět svět zřetelněji.

Mise Intergraphu je poskytnout vládám a podnikatelům po celém světě možnost činit rychlejší a kvalifikovanější provozní rozhodnutí. Díky nejmodernějšímu softwaru a službám mohou naši zákazníci zorganizovat obrovská kvanta komplexních dat do srozumitelných vizuálních prezentací.

Technologie Intergraphu dává našim zákazníkům možnost zajistit pro náš svět větší bezpečí a prosperitu. Vytváříme inteligentní mapy, spravujeme majetek a infrastruktury, stavíme a provozujeme lepší továrny a lodě, provozujeme záchranné služby pro lidi v nouzi. Snažíme si získat respekt a důvěru zákazníků tím, že jim zajistíme úspěch, nejlepší expertízy a nabídneme dlouhou tradici technických inovací.

 

Hodnoty

Základem úspěšného obchodu je SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
proto se snažíme očekávání našich zákazníků nejen naplnit, ale i překonat.

Jsme ORIENTOVÁNI NA VÝSLEDKY
proto usilujeme o neustálé zdokonalování a klademe si náročné, ale splnitelné cíle.

Jsme ODDÁNI INOVACÍM
protože inovace může změnit celý způsob práce našich zákazníků.

SKVĚLÉ TÝMY dělají skvělé firmy
proto se snažíme přilákat, rozvíjet a udržet si špičkové odborníky.

Chceme BÝT V ČELE
proto nastavujeme standardy, které ostatní následují.

Hrajeme FAIR
při jednání se zákazníky, obchodními partnery, akcionáři i mezi sebou.

Right Hand
 
© Copyright 2010 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 11:46:47 PM