Telekomunikace

Jeden zdroj pro integrovanou správu infrastruktury a systémy operační podpory

Společnost Intergraph je dodavatelem řešení pro správu infrastruktury a integrovanou operační podporu. Společnosti, jež se komunikacemi zabývají, pomocí těchto řešení spravují prvky svých komunikačních sítí. Mohou to být vodárny či plynárny, soukromé společnosti, univerzity nebo státní či armádní organizace, které provozují své vlastní privátní komunikační sítě. Nabízíme sadu řešení, která vám pomohou navrhovat pracovní postupy, spravovat prvky sítě, využívat Internet a integrovaně řídit mobilní pracovní sílu. Základní komponentou našich řešení je ucelená platforma pro správu prvků síťové infrastruktury, která je vhodná i pro velké podniky. Tato platforma udržuje propojený datový model celé komunikační infrastruktury. Řešení společnosti Intergraph jsou založena na otevřených a rozšiřitelných produktech, které jsou optimalizovány s ohledem na potřeby malých i rozsáhlých informačních systémů, pokud jde o interaktivní grafický výkon, snadnou integraci a integritu podnikových dat.

  • Správa komunikační infrastruktury – Náklady na realizaci metalických, optických i bezdrátových sítí strmě rostou. Konkurence nutí komunikační společnosti hledat jakékoli příležitosti, jak udržet náklady pod kontrolou a maximálně využít stávající sítě. Řešením, jak snížit provozní náklady a zpřístupnit konfiguraci sítě, je správa komunikační infrastruktury (CIM – Communications Infrastructure Management) od společnosti Intergraph. Toto řešení také poskytuje informace o kapacitě, čímž podporuje proces rozhodování v záležitostech souvisejících srozšiřováním sítě a maximálním využitím stávající infrastruktury.
Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/19/2017 2:17:01 AM