eSDI-NET+

eSDI-NET+ Evropská síť pro

obohacení a opětovné užití geografických informací /
eSDI-NET+ European Network on

Geographic Information Enrichment and Reuse

Doba trvání:

36 měsíců (9/2007 – 8/2010)

Financování:

eContentPlus
Partneři:
20 partnerů
Projektový kordinátor:
Technische Universität Darmstadt, Německo
Zastoupení Intergraphu:
Intergraph CS

 

eSDI-NET+ byl projektem EU zaměřený na vytvoření Evropské sítě pro obohacení a opětovné užití geografických informací. Cílem projektu bylo vytvořit podporu přeshraničního dialogu a výměnu nejlepších infrastruktur prostorových informací v Evropě. Zároveň tato iniciativa podporovala vytvoření fóra pro účastníky podílející se na tvorbě a rozvoji SDI v Evropě na lokální úrovni. Snahou také bylo rozšíření benefitů a informací o INSPIRE, GMES, GALILEO a e-government programů.

Intergraph se od zahájení projektu zapojoval do analýz nejlepších SDI řešení v České a Slovenské republice. Ve snaze vyzdvihnout dobré SDI řešení z tohoto regionu, byl  v září 2008 organizován eSDI-NET+ workshop během kterého se prezentovalo několik existujících SDI řešení.

 

Oficiální webová stránka: www.esdinetplus.eu

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 6:15:09 PM