ESS

Emergency Support System

 


Doba trvání:

48 měsíců (6/2009 - 5/2013)

Financování:

7. rámcový program EU - bezpečnost
Partneři:
19 partnerů
Projektový kordinátor:
Verint Systems, Izrael
Zastoupení Intergraphu:
Intergraph CS

 

Projekt Emergency Support System (Systém pro podporu řešení mimořádných událostí) je jedním z největších výzkumných projektů Sedmého rámcového programu (výzkumné zaměření – Síťové řídící a kontrolní systémy). Hlavním cílem projektu je vytvoření soustavy datově orientovaných technologií pracujících v reálném čase, která bude poskytovat krizovým manažerům dynamické informace v průběhu mimořádných událostí. Tyto informace umožní zdokonalení řízení a koordinace ve smyslu real-time synchronizace mezi složkami v terénu (policie, záchranné služby, hasiči) a krizovými operačními centry v zázemí.

ESS konsorcium spojuje své síly za účelem vývoje revolučního systému krizové komunikace, který bude spolehlivě přenášet filtrované a strukturované informační toky, poskytující krizovému řízení relevantní a aktuální informace potřebné k provádění kritických rozhodnutí.

Informační toky uvnitř ESS budou organizovány tak, aby mohly být snadno doplněny, nebo kombinovány s dalšími dostupnými daty. Data, funkcionalita a datové toky ESS budou založeny na průmyslových standardech a standardech ISO a OGC.

Vědecké záměry projektu byly přeneseny do technologických záměrů tak, aby byly v souladu s hlavním cílem konsorcia ESS, kterým je výzkum, vývoj a demonstrace možností Front-End systémů pro sběr dat a dalších systémů v zázemí; ve zpracovatelských, řídících a operačních centrech. Tyto systémy jsou založeny zejména na senzorových technologiích pracujících v reálném čase a na systémech datové fúze a zprostředkování těchto dat (Fusion Mediation System - DFMS). Na druhé straně systému stojí Back-End aplikace a portál integrující veškerá data do jednoho uceleného systému, ve kterém jsou získané informace analyzovány a následně zobrazeny v zázemí. Spojení Front-end a Back-end části vytváří obecný rámec, který synchronizuje a sdílí informace mezi složkami v průběhu mimořádných událostí.

Intergraph je zapojen do většiny projektových úkolů, jako jeden z industriálních partnerů a je lídrem části projektu - WP5. WP5 je zaměřen na vývoj DFMS, který bude centrální částí systému ESS. Bude napojen na Front-end senzorovou část systému a bude mít za úkol řešit fúzi a harmonizaci dat z různých typů senzorů a monitorovacích zařízení, jejich prostorovou lokalizaci a vztahy a poskytovat je dle potřeb a požadavků Back-End části ESS systému.

 

Video

K dispozici jsou dvě ukázky ve formě videa, které názorně přibližují systém ESS:

 

 

Oficiální webová stránka: www.ess-project.eu

 

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 8:48:53 AM