GIS4EU

 

Zpřístupnění geografických informací pro komunitu EU pomocí interoperabilních datových sad /
Provision of interoperable dataset to open GI to the EU
Cummunities

Doba trvání:

29 měsíců (12/2007 – 4/2010)

Financování:

eContentPlus
Partneři:
19 partnerů
Projektový kordinátor:
CORILA, Itálie
Zastoupení Intergraphu:
Intergraph Německo, Polsko, Itálie

 

GIS4EU byl projektem EU jehož cílem bylo vytvoření základních datových sad (správních jednotek, hydrografie, cestní sítě a výškových systémů) pro Evropu a zajistit interoperabilitu v měřítku a jazyku na základě požadavků direktivy INSPIRE.  Součástí výzkumu bylo také  vytvoření společného datového modelu, pravidel a směrnic  pro  harmonizaci, agregaci a předvedení  dat.

Intergraph, jako jeden z komerčních partnerů se podílel na několika úkolech projektu. Intergraph Německo byl vedoucím WP4 „Definice interoperabilního SDI“, jehož výsledkem vznikla směrnice pro přestavbu dat.

Intergraph Polsko, jako jeden z technologických partnerů, byl pověřen vedením WP3 zabývající se plánováním procedur pro datovou harmonizaci. Agregovaná data byla dále publikována pomocí webových služeb na portálu GIS4EU vyvíjené společností Intergraph Polsko.

Intergraph Itálie poskytoval hlavně technickou podporu vedoucímu projektu, společnosti CORILA a také se podílel na definici procedur pro agregaci a harmonizaci dat.

 

Oficiální webová stránka: www.gisig.it/gis4eu

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 6:36:29 AM