HUMBOLDT

Vývoj struktury pro harmonizace dat a
integraci služeb /
Development of a framework for data harmonization and service integration

Doba trvání:

48 měsíců (10/2006 – 9/2010)

Financování:

6. rámcový program ( Aeronautics and Space), GMES
Partneři:
27 partnerů
Projektový kordinátor:
Fraunhofer IGD, Německo
Zastoupení Intergraphu:
Intergraph CS, Intergraph Polsko

 

Projekt HUMBOLDT byl výzkumným projektem EU zaměřen na harmonizaci dat ve státech Evropské unie pomocí WMS. Hlavním cílem tohoto projektu bylo umožnit společnostem zdokumentovat, publikovat a harmonizovat prostorové informace. Vyvinuté softwarové aplikace a procedury vhodně demonstrují výhody infrastruktury prostorových informací v Evropě, jak to bylo plánováno iniciativou INSPIRE a GMES.

Intergraph se od začátku projektu stal významným technickým partnerem projektu podílející se na vývoji softwaru / WMS pro harmonizaci dat.

 

Oficiální webová stránka: www.esdi-humboldt.eu

 

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/19/2017 4:12:29 AM