NatureSDIplus

 

NatureSDIplus - síť pro nejlepší SDI řešení v oblasti zachování přírody

NatureSDIplus - Best Practice Network for SDI in Nature Conservation

Doba trvání:

30 měsíců

Financování:

eContentPlus
Partneři:
30 partnerů
Projektový kordinátor:
GISIG, Itálie
Zastoupení Intergraphu:
Intergraph Itálie

 

NatureSDIplus byl projektem EU jehož cílem bylo vytvoření sítě nejlepších SDI řešení zaměřené na datová témata obsažená v příloze I a III direktivy INSPIRE (Příloha I – chráněné území; Příloha III – biogeografické regiony, naleziště a biotopy, druhové rozšíření). Hlavním záměrem projektu bylo přispět k harmonizaci národních datových sad a umožnit jejich lepší zpřístupnění a využití.

Intergraph, jako jeden z hlavních technologických partnerů byl zapojen do realizace projektu již od jeho začátku. Intergraph byl také vedoucím týmu WP4 zabývajícím se vývojem portálu NatureSDIplus.      

 

Oficiální webová stránka: www.nature-sdi.eu

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/22/2017 12:13:14 AM