Fotogrammetrie

Řešení Z/I Imaging od společnosti Intergraph nabízejí kvalitní digitální snímkování a přímočarý fotogrammetrický pracovní postup

Image courtesy of Xing Tian Di Information Technology Co. Ltd.

Fotogrammetrická řešení společnosti Intergraph podpoří všechny vaše potřeby v oblasti snímkování země, od sběru dat po jejich využití a šíření. Dodáváme nástroje nezbytné pro tvorbu map, digitálních modelů terénu, ortofot a dalších geografických dat, která státní správa, armáda a soukromý sektor potřebují. Naše řešení pokrývají celý řetězec prací v oblasti snímkování země, včetně digitálních leteckých kamer (nabízíme první velkoformátovou digitální kameru certifikovanou organizací USGS – United States Geological Survey), pracovních stanic pro fotogrammetrii, systémů řízení a optimalizace letu, systémů pro následné zpracování i kompletního softwarového balíku pro vyhodnocování fotogrammetrických dat. Řešení pro fotogrammetrii od společnosti Intergraph se snadno používají a nabídnou vám přesná a precizní data i vysokou produktivitu v rámci celého vašeho projektu.

  • Pořizování snímků – Špičkové technologie společnosti Intergraph zahrnují systémy řízení a optimalizace letu, systémy řízení senzorů a technologii snímkování pomocí unikátní velkoformátové digitální letecké kamery. Řešení pro pořizování snímků od společnosti Intergraph umožňuje získat kvalitní digitální snímky a vyznačuje se špičkovou kvalitou snímků i při zhoršených světelných podmínkách. Naše řešení pro následné zpracování umožňuje snímky rychle a bezobslužně zpracovat, čímž se celý proces urychlí a získáte velmi přesné digitální letecké snímky.
  • Produkce geoprostorových dat – Řešení pro produkci geoprostorových dat od společnosti Intergraph pokrývá celý pracovní postup od získávání geoprostorových dat z leteckých nebo satelitních digitálních snímků po tvorbu mapových produktů, digitálních modelů terénu a ortofot. Podporuje také využití dat a řízení distribuce snímků. Naše řešení pro produkci geoprostorových dat nabízí takovou podrobnost, přesnost a schopnost využít data, jakou vyžadují i nejkritičtější aplikace. Státní orgány a soukromé společnosti zabývající se fotogrammetrií a mapováním po celém světě využívají řešení od společnosti Intergraph kautomatickému georeferencování, shromažďování 3D geoprostorových dat, automatickému generování výškových modelů terénu a automatické produkci ortofot. Náš softwarový balík ImageStation nabízí komplexní fotogrammetrickou produkci pro obor dálkového průzkumu země.
Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/19/2017 7:08:35 PM