Anglický celonárodní systém pro reakce v tísňových situacích bude používat řešení Intergraph® pro operační a krizové řízení

 

Systém FiReControl nabídne na celonárodní úrovni dříve nedosažitelnou interoperabilitu a odezvu na mimořádné události.

Huntsville, 20. dubna 2010 – Společnost Intergraph, přední celosvětový dodavatel technického
a geoprostorového softwaru, zahájila spolupráci s anglickým celonárodním systémem pro reakce v tísňových situacích FiReControl, který bude používat její osvědčená řešení pro řízení reakcí na mimořádné události. Cílem spolupráce je zlepšení bezpečnosti veřejnosti i zasahujících složek a zajištění rychlé pomoci více než 50 milionům občanů.

Systém FiReControl vytvořil ze 46 místních hasičských operačních středisek síť 9 regionálních center, které budou řídit nasazování sil a prostředků v celé Anglii. Vznikne tak jednotný systém, který díky špičkové meziregionální spolupráci a vylepšené správě prostředků dovolí rychleji zasahovat a ochránit tak lidské životy a majetek. Systém umožní optimálně rozložit požadavky na síly a prostředky mezi regionální dispečinky a pomůže koordinovat zásahy při událostech velkého rozsahu. Tím se přispěje k pozvednutí úrovně veřejných služeb a k dosažení klíčového státního cíle v oblasti národní bezpečnosti a odezvy na mimořádné události. Systém FiReControl bude zodpovídat za oblast o rozloze 130.000 km2.

Operátoři v devíti regionálních centrech budou pomocí nástrojů od společnosti Intergraph poskytovat informace potřebné k účinnému zásahu. Pracovníci center využijí interaktivní zobrazení v reálném čase, které na mapě znázorňuje pozice a stavy řešených mimořádných událostí, včetně nasazených sil a prostředků. Toto je také propojeno s automatickým softwarem pro rozdělování a vyřizování hovorů a poplachovými, havarijním a krizovými plány. Systém bude přímo propojen s vybavením hasičských stanic a mobilními přístroji v hasičských vozech.

Vedle osvědčené spolehlivosti řešení Intergraph, která se používají po celém světě, se navíc nedávno došlo k závěru, že požadavky systému FiReControl, pokud jde o škálovatelnost a vytvoření sítě „virtuálních dispečinků“ za účelem optimalizace každodenního provozu i celonárodních reakcí na události velkého rozsahu, nejlépe splňují právě technologie společnosti Intergraph pro operační a krizové řízení. Řešení Intergraph pro řízení reakcí na mimořádné události také vyhovělo požadavkům na strategickou bezpečnost a schopnosti střediska pro krizové řízení, což prohloubí spolupráci a sdílení informací a umožní zasahujícím jednotkám lépe spolupracovat při zvládání událostí velkého rozsahu.

„Systém FiReControl zlepší národní odezvu na mimořádné události a otevře dveře spolupráci, jež pro nás byla dříve nemyslitelná. Poprvé budeme mít celonárodní síť s devíti regionálními dispečinky, které budou schopny společně pracovat dosud nevídaným způsobem,“ řekl v nedávné parlamentní debatě poslanec Shahid Malik, náměstek pro hasičský záchranný sbor na Ministerstvu vnitra.

„Díky technologiím společnosti Intergraph, světové jedničky v oblasti řešení pro operační a krizové řízení, může přes 2500 orgánů státní správy na celém světě působit napříč resorty i pravomocemi optimálně jednat při mimořádných a krizových situacích,“ uvedl R. Halsey Wise, předseda správní rady, prezident a výkonný ředitel společnosti Intergraph. „Intergraph do systému FiReControl vnáší rozsáhlé zkušenosti a úspěchy získané při realizaci celonárodních systémů pro reakce v tísňových situacích v Belgii, na Novém Zélandu a v Portugalsku. Je nám ctí připojit se k EADS a podporovat v Anglii iniciativy v oblasti připravenosti a reagování na mimořádné situace.”

Za realizaci projektu odpovídá společnost Intergraph, která se nedávno připojila ke konsorciu vedeným divizí Defence and Security společnosti EADS (European Aeronautic Defence and Space Co.).

Řešení pro krizové a operační řízení od společnosti Intergraph chrání každého dvanáctého člověka na světě. Řešení od společnosti Intergraph chrání největší a nejspletitější světová města i sídla státních správ.

# # #

O ministerstvu pro komunity a místní správy

Ministerstvo pro komunity a místní správy (Department for Communities and Local Government, CLG) je britské ministerstvo odpovědné na území Anglie (součást Velké Británie) za politiku voblasti místních správ a komunit, včetně soudržnosti, bydlení, regenerace měst, plánování a hasičských záchranných sborů Ministerstvo v rámci své odpovědnosti za oblast hasičského záchranné sboru služeb spolupracuje s místními hasičskými  záchrannými sbory na prevenci ztrát na životech, úrazů a majetkových škod. Ministerstvo také zahájilo program na podporu odezvy na mimořádné události vobjemu 1,1 miliardy liber (33 miliard Kč), v rámci nějž spolupracuje s hasičským záchranným sborem a dalšími orgány státní správy na budování vnitrostátních prostředků pro zvládání mimořádných událostí velkého rozsahu, včetně teroristických útoků a přírodních katastrof. Vizí programu je vytvořit účinné kapacity pro bezproblémový zásah v jakékoli situaci, ať už jde o každodenní incidenty, velké události vyžadující reakci na regionální úrovni nebo katastrofy způsobené teroristickými činy, nehodami a přírodními vlivy. Systém FiReControl je klíčovým prvkem tohoto programu. Více informací naleznete na adrese www.communities.gov.uk/fire/resilienceresponse/firecontrol/.

O divizi Defence and Security společnosti EADS

Divize Defence & Security společnosti EADS je poskytovatelem systémových řešení pro ozbrojené složky a ochranu obyvatel na celém světě. Její portfolio zahrnuje řadu produktů – od senzorů a bezpečných sítí přes řízené střely a dopravní i bezpilotní letouny po řešení pro globální bezpečnost, služby a podporu. V roce 2008 tato divize čítající přibližně 23.000 zaměstnanců dosáhla tržeb ve výši 5,7 miliardy eur. Společnost EADS je světovou jedničkou v oblasti letectví a kosmonautiky, obrany a souvisejících služeb. V roce 2008 společnost dosáhla tržeb ve výši 43,3 miliardy eur a zaměstnávala přibližně 118.000 zaměstnanců. Více informací naleznete na adrese www.eads.com/1024/en/businet/defence/defence.html.

O společnosti Intergraph

Intergraph je předním celosvětovým dodavatelem technického a geoprostorového softwaru, který zákazníkům umožňuje vizualizovat komplexní data. Podniky a státní správy ve více než 60 zemích důvěřují oborovým řešením od společnosti Intergraph a s jejich pomocí organizují ohromná množství dat do přehledných vizuálních prezentací a využitelných informací. Software a služby společnosti Intergraph dávají zákazníkům do rukou nástroje, s kterými mohou stavět a provozovat úspornější továrny a lodě, vytvářet inteligentní mapy a chránit kritickou infrastrukturu i miliony lidí na celém světě.

Společnost Intergraph podniká prostřednictvím dvou divizí: divize PP&M (Process, Power & Marine) a divize SG&I (Security, Government & Infrastructure). Divize PP&M poskytuje podnikový technický software pro design, konstrukci a provoz továren, lodí a pobřežních technických provozů. Divize SG&I poskytuje geoprostorová řešení pro obranu, bezpečnostní informační služby, krizové řízení, státní správu, dopravu, fotogrammetrii, správce inženýrských sítí a komunikační společnosti. Více informací naleznete na adrese www.intergraph.com.

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/19/2017 5:21:58 PM