Intergraph® pomohl České republice stát se jednou z prvních zemí splňujících povinnosti směrnice INSPIRE v oblasti infrastruktury SDI

Díky platformě GeoMedia SDI od společnosti Intergraph může
Český úřad zeměměřický a katastrální nabídnout plnohodnotný
p
řístup k infrastruktuře INSPIRE (zkr. INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe).

Huntsville, Alabama, USA, 1. listopadu 2011: Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) spustil novou verzi svého systému Geoportál http://geoportal.cuzk.cz s využitím platformy GeoMedia SDI společnosti Intergraph. ČÚZK se tak stává jednou z prvních národních mapovacích agentur, která splnila své povinnosti vyplývající ze směrnice INSPIRE a souvisejících dokumentů vydané Evropským parlamentem.

ČÚZK prostřednictvím Geoportálu nyní poskytuje veřejnosti 165 000 záznamů v podobě metadat, popisujících prostorová geografická data a služby. Výsledky na dotazy uživatelů jsou přitom k dispozici do jedné sekundy. Většina textového obsahu z Geoportálu se generuje z informací uložených v podobě metadat. Metadatové záznamy se aktualizují pomocí nástroje ETL (Extract, Transform and Load), díky kterému je zajištěna konzistence dat aktualizovaných prostřednictvím 10 systémů v rámci ČÚZK. Například každodenní aktualizace digitální katastrální mapy odráží změny provedené v Informačním systému katastru nemovitostí České republiky.

Geoportál kromě toho zajišťuje webové vyhledávání a prohlížecí služby v souladu s pravidly směrnice INSPIRE, včetně služby EuroGeonames. Nástroje Geoportálu rovněž umožňují nákup a licencování geografických dat a služeb. Elektronický obchod je nyní jediné rozhraní pro objednávání těchto produktů jak pro veřejnost, tak pro orgány veřejné správy.

Ing. Danuše Svobodová, zástupkyně ředitele Zeměměřického úřadu, k tomu dodává: „Geoportál ČÚZK během šesti let svého provozu prošel mnoha změnami. V počátcích sloužil jako prvotní řešení internetového obchodu pro mapovou produkci Zeměměřického úřadu, nicméně postupně se rozvinul v komplexní řešení poskytující data a služby celého rezortu ČÚZK. Projektový tým, sestávající ze zástupců společnosti Intergraph, Zeměměřického úřadu a ČÚZK, dokázal naplnit požadavky samotného úřadu, našich uživatelů, stejně tak jako pravidel směrnice INSPIRE. Řada aplikací Geoportálu přinesla skutečné inovace a v České republice byla zavedena jako první svého druhu. Geoportál ČÚZK se stal vzorem pro další geografické portály v České republice i zahraničí. Pro Zeměměřický úřad je správa Geoportálu ČÚZK významnou působností.“

„Společnost Intergraph těší, že napomohla ČÚZK zajistit si přední postavení v evropské komunitě SDI,“ uvedl Robert Widz, ředitel společnosti Intergraph pro státní správu v regionu EMEA. „Díky poznatkům získaných v rámci evropských výzkumných programů, pracovních skupin INSPIRE a úspěšných implementací regionálních, celonárodních i mezinárodních infrastruktur SDI jsme dokázali vyvinout naši platformu GeoMedia SDI, jejíž komplexní schopnosti přispívají k omezení rizik a zkrácení doby implementace. Zákazníci budou svědky dalšího rozvoje těchto špičkových produktů, například v podobě spojení funkcí platformy GeoMedia SDI a systému ERDAS APOLLO.“

Uveďme příklady funkcí, které dnes Geoportál nabízí: webový portál pro veřejnost podporující vyhledávání a prohlížení metadat a mapových údajů; úplný katalog obsahující 165 000 ověřených záznamů v podobě metadat; vyhledávací a prohlížení služby dle pravidel směrnice INSPIRE; služba stahování dat pro EuroGeonames; speciální rejstřík pro rychlé vyhledávání v metadatech a volně přístupný editor metadat; a elektronický obchod, včetně rozhraní pro výběr a stahování exportovaných dat.

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/16/2017 6:26:52 PM