Řešení Intergraph® pro operační a krizové řízení zlepšují interoperabilitu a bezpečnost při
XXI. zimních olympijských hrách

 

E-Comm 9-1-1 a B.C. Ambulance využívají integrovaná a škálovatelná řešení Intergraph k poskytování kritických informací o mimořádných událostech hasičským a zdravotnickým týmům v olympijských komunitách

HUNTSVILLE, Alabama, USA, 20. března 2010 Společnost Intergraph®, světová jednička v oblasti řešení pro ochranu obyvatel, krizové řízení a reporting, spolu se svými dlouholetými zákazníky E-Comm 9-1-1 a B.C. Ambulance (BCAS) hrála klíčovou úlohu při úspěšné ochraně atletů, funkcionářů a diváků v celé provincii Britská Kolumbie, kde se konaly XXI. zimní olympijské hry.

Společnost E-Comm 9-1-1 jako regionální dispečink tísňových volání přijme každý rok přes milion hovorů. Svyužitím řešení Intergraph pro operační a krizové řízení podporuje 12 hasičských útvarů v oblasti města Vancouveru, kterým poskytuje dispečerské služby, včetně útvarů v hostitelském regionu her, Vancouveru, Whistleru a Richmondu. V rámci XXI. zimních olympijských her v únoru 2010 integrovaná řešení Intergraph díky škálovatelnosti úspěšně zvládala zvýšené množství hovorů a dispečerských úkonů.

Služba B.C. Ambulance provozuje záchrannou zdravotnickou službu pro více než 4,3 milionu obyvatel provincie. Před zimními olympijskými hrami i během nich služba BCAS díky svému integrovanému dispečerskému systému CAD (Computer Aided Dispatch) od společnosti Intergraph úspěšně denně vyřídila o 1.530 požadavků více než obvykle.

Integrovaná řešení pro operační a krizové řízení od společnosti Intergraph navíc podpořila interoperabilitu mezi resorty i mezi jurisdikcemi a umožnila rychle reagovat na mimořádné události v místech pořádání olympijských her voblasti Vancouveru a okolních obcích.

Společnost Intergraph má rozsáhlé zkušenosti sposkytováním řešení pro operační a krizové řízení při velkých událostech na celém světě. Kromě letošních zimních olympijských her její odborné zkušenosti svelkými událostmi zahrnují také ochranu tisíců účastníků událostí jako: 30. summitu G8 v Itálii v červenci 2009, zimních olympijských her vroce 2006 v italském Turínu, světového poháru v roce 2006 v Německu, panamerických her v Riu de Janeiru v roce 2006 a prezidentských inaugurací v USA v letech 2004 a 2009.

„Bezpečnostní řešení společnosti Intergraph nám umožňují spojit prostředky záchranných služeb z celé provincie a nabídnout tak veřejnosti co možná nejefektivnější službu,“ řekl Stephen Clinton, ředitel dispečinku BCAS Lower Mainland. „Při olympijských hrách se na nás díval celý svět, a bylo proto nanejvýš důležité, abychom mohli reagovat co nejrychleji a nejpřesněji. Díky souboru bezpečnostních řešení od společnosti Intergraph naše záchranné týmy dostaly do rukou nástroje, které pro svou práci potřebují.“

„Město Vancouver je domovem přibližně 600.000 obyvatel a s přilehlými obcemi čítá obyvatelstvo metropolitní oblasti přibližně 2,2 milionu. Regionální dispečerská strategie společnosti E-Comm 9-1-1, založená na řešeních Intergraph, hraje důležitou roli při plnění našeho cíle, kterým je poskytovat vysoce efektivní a účinnou pomoc“, řekl Doug Watson, viceprezident pro provoz ve společnosti E-Comm. „Při zimních olympijských hrách se naše obyvatelstvo značně rozrostlo o atlety, funkcionáře a diváky, ale díky několikaletým přípravám, včetně účasti na meziresortních cvičeních a používání systému CAD od společnosti Intergraph, jsme byli dobře připraveni sloužit návštěvníkům a chránit je.“

„Řešení Intergraph pro operační a krizové řízení se osvědčila ve vylepšování dispečinků a odhalování bezpečnostních hrozeb při důležitých velkých událostech na celém světě“, říká R. Halsey Wise, předseda, prezident a výkonný ředitel společnosti Intergraph. „Naše integrovaná bezpečnostní řešení poskytují společný obraz operační situace, který nastoluje jistotu a podporuje lepší rozhodování při zachraňování životů a ochraně majetku. Pro společnost Intergraph je ctí, že mohla podporovat E-Comm 9-1-1 a BCAS při ochraně atletů, funkcionářů a diváků, kteří se účastnili zimních olympijských her 2010 ve Vancouveru.“

Společnost Intergraph je předním světovým poskytovatelem řešení pro ochranu obyvatel a krizové řízení, reporting, analýzy a řízení životního cyklu záznamů. Řešení pro operační a krizové řízení od společnosti Intergraph chrání každého dvanáctého člověka na světě.

# # #

O službě B.C. Ambulance
Služba British Columbia Ambulance Service (BCAS) byla založena vroce 1974 a funguje na základě pověření od Komise pro záchranné a zdravotní služby. Jejím úkolem je poskytovat na území provincie veřejnou záchrannou zdravotnickou službu. Dnes je BCAS největším poskytovatelem záchranných zdravotnických služeb v Kanadě a jedním z největších v severní Americe. BCAS slouží více než 4,3 milionu obyvatel Britské Kolumbie a vyřizuje žádosti o pomoc voblastech působnosti šesti zdravotních úřadů, což představuje pokrytí 929730 čtverečních kilometrů. V letech 2008/2009 zdravotníci zBCAS vyjížděli k 516.547 případům sanitními vozy a k 8.356 případům letecky.

BCAS zaměstnává 3.983 zaměstnanců, kteří dělají vše pro to, aby záchranné zdravotnické služby byly poskytovány včas a kvalitně. Zdravotníci a dispečeři BCAS poskytují pacientům péči v první linii, přičemž podpůrný personál, včetně oddělení pro komunikace, finančního oddělení, oddělení lidských zdrojů, oddělení pro informační management/technologie, odborů, oddělení pro bezpečnost práce a oddělení pro politiku a plánování, zdravotníky podporuje a zaručuje, že BCAS trvale poskytuje vysoce kvalitní péči. BCAS provozuje 187 pracovišť, 480 sanitek, 47 podpůrných vozidel a devět sanitních letadel a vrtulníků.

O společnosti E-Comm
E-Comm je regionální dispečink tísňových volání v jihozápadní části Britské Kolumbie. Ročně vyřídí přes milion hovorů. E-Comm poskytuje dispečerské služby pro 24 policejních a hasičských útvarů ve městě Vancouveru a v oblastech Sunshine Coast a Whistler/Howe Sound.

E-Comm provozuje jediný plně interoperabilní rádiový systém v Kanadě a jeden z mála v severní Americe, který všem typům záchranných složek (policii, hasičům, zdravotnické záchranné službě) umožňuje komunikovat vrámci jednoho systému.

O společnosti Intergraph
Intergraph je předním celosvětovým dodavatelem technického a geoprostorového softwaru, který zákazníkům umožňuje vizualizovat komplexní data. Podniky a státní správy ve více než 60 zemích důvěřují oborovým řešením od společnosti Intergraph a sjejich pomocí organizují ohromná množství dat do přehledných vizuálních prezentací a využitelných informací. Software a služby společnosti Intergraph dávají zákazníkům do rukou nástroje, se kterými mohou stavět a provozovat úspornější továrny a lodě, vytvářet inteligentní mapy a chránit kritickou infrastrukturu i miliony lidí na celém světě.

Společnost Intergraph podniká prostřednictvím dvou divizí: divize PP&M (Process, Power & Marine) a divize SG&I (Security, Government & Infrastructure). Divize PP&M poskytuje podnikový technický software pro design, konstrukci a provoz továren, lodí a pobřežních technických provozů. Divize SG&I poskytuje geoprostorová řešení pro obranu, bezpečnostní informační služby, krizové řízení, státní správu, dopravu, fotogrammetrii, správce inženýrských sítí a komunikační společnosti. Více informací naleznete na adrese www.intergraph.com.

 

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/19/2017 1:59:22 AM