Veřejný pořádek a bezpečnost

Vytvořte bezpečnější svět

Řešení společnosti Intergraph pro ochranu obyvatel vám umožní rychle a přesně reagovat a rozhodovat ve věcech ochrany osob, infrastruktury i zdrojů. Naše spolehlivá a integrovaná řešení pro krizové řízení transformují obrovské objemy dat do inteligentních informací, čímž umožňují příslušným bezpečnostním a záchranným složkám operovat vcelé šíři činností na ochranu obyvatel, rychleji a lépe se rozhodovat a dodávat informace tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

Interoperabilita napříč složkami přestavuje nástroj, jak koordinovaně reagovat přes hranice jurisdikcí. Pomáhá tak ochránit bezpečí obyvatel a přitom zjednodušuje pracovní postupy. Naše analytické nástroje zlepšují objasněnost trestných činů vregionu i reakce na mimořádné události. Poskytují vám informace, které potřebujete, abyste mohli lépe vyčlenit preventivní prostředky. Mobilní přístup poskytuje jednotkám vterénu všechny informace, které potřebují pro adekvátní reakci. Díky tomu se snižuje kriminalita a lze lépe pochopit problémové oblasti.

Bezpečnostní složky v malých městech i velkých metropolích ve více než 24 zemích na celém světě spoléhají při ochraně životů i majetku na technologie společnosti Intergraph. Naši lidé a naše produkty se vnejvyšší možné míře snaží podporovat modernizaci systémů krizového řízení a budování regionálních, interoperabilních bezpečnostních sítí, které ochrání lidská společenství a vytvoří bezpečnější svět.

  • Počítačově podporovaný dispečink – Náš systém počítačově podporovaného dispečinku (CAD – Computer Aided Dispatch) umožňuje interakci s kritickými daty v reálném čase. Operátoři telefonních a komunikačních center tak mají nástroje, které potřebují k vyřizování hovorů, vytváření a aktualizaci mimořádných událostí a správě kritických prostředků organizace. Ve spojení s historickým a lokálním vyhledáváním si operátoři mohou být jisti, že při naléhavém rozhodování mají k dispozici správné informace.
  • Mobilní dispečink a hlášení z terénu – Naše řešení mobilního dispečinku přenáší náš systém počítačově podporovaného dispečinku a správy záznamů i do terénu. Pomocí bezdrátových technologií dostává každý policista, záchranář či hasič do rukou informace a také možnost řízené interakce. Řešení mobilního dispečinku od společnosti Intergraph jsou určena pro vozidlové přístroje, počítače,tablety i kapesní přístroje PDA a přizpůsobí se potřebám jakékoli organizace. Naše řešení umožňují pracovníkům v terénu prověřovat informace a aktualizují jejich polohu a dostupnost, díky čemuž se snižuje objem rutinního rádiového provozu v řídicí místnosti. Dispečeři se tak mohou soustředit na zvládání aktivních mimořádných událostí.
  • Reporting a analýza – Složky odpovědné za ochranu a bezpečnost obyvatel neustále hledají nové způsoby, jak pomocí prostorové analýzy a mapování vylepšit operační efektivitu a měřit výkonnost. Počítačově podporovaný dispečink i systém správy záznamů shromažďují cenné provozní údaje, včetně prostorových referencí a přesných lokalizačních informací zaznamenaných sjednotlivými incidenty. Softwarová řešení pro mapování a analýzu od společnosti Intergraph představují pro tyto složky novou příležitost, jak využít geoprostorové informace, které jejich aplikace pro krizové řízení rutinně zaznamenávají.
  • Správa policejních záznamů – Pro mnoho policejních útvarů může být sledování a zpracování každodenního přísunu informací jako jsou protokoly o dopravních nehodách a o vzetí do vazby, obsílky, předvolání, svědecké výpovědi atd., nadlidským úkolem. Řešení pro správu záznamů od společnosti Intergraph spojuje osoby, majetek, místa a další související záznamy do jediné centrální databáze, čímž zvyšuje kvalitu a efektivitu práce. Tyto systémy, které dramaticky zvyšují kvalitu a efektivitu policejní práce, pomáhají příslušným pracovníkům vytvářet, spravovat a prohledávat policejní záznamy v bezpečném a spolehlivém prostředí a podávat státní správě hlášení podle standardů NIBRS (National Incident-based Reporting System) a UCR (Uniform Crime Reporting). Naše aplikace Jail Management navíc nabízí řadu funkcí pro správu věznic a automatizaci úkolů vězeňské správy, aby bylo zajištěno právo na spravedlivý proces a byly dokumentovány všechny aktivity vězňů od počátečního přidělení místa až po propuštění.
Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/17/2017 6:09:49 PM