Doprava

Zabezpečení, správa a údržba vaší dopravní sítě

Dopravní sítě na celém světě musí každý den činit tisíce rozhodnutí, aby inteligentní dopravní systémy fungovaly hladce a bezpečně. Bezpečné a úsporné dopravě osob i nákladu po celém světě napomáhají dopravní řešení od společnosti Intergraph. Přepravní firmy, letiště a přístavy pomocí těchto řešení zajišťují bezpečnost, správu a údržbu svých inteligentních dopravních sítí. Naše řešení vám poskytnou informace, které potřebujete, aby vaše systémy byly stále efektivní, spolehlivé a bezpečné – od vizualizace silničních prvků a dopravního provozu po usnadnění monitorování a urychlení reakcí na události související s bezpečností.

  • Bezpečnost v dopravě – Nedávné světové události zdůrazňují nutnost zlepšit na celém světě bezpečnost dopravy. Dáváme vám do rukou nástroje, které vám umožní zabezpečit zranitelné oblasti, odhalit a vyhodnotit hrozby a rychle reagovat na všechny typy mimořádných událostí.
  • Správa silniční a železniční infrastruktury – Dopravní podniky odpovídají za správu obrovského objemu informací, které se týkají jednotlivých prvků silniční a železniční sítě. Naše řešení vám pomohou tyto informace shromažďovat, udržovat a analyzovat. Získáte centrální platformu, pomocí níž můžete plánovat, provozovat a udržovat svou dopravní síť.
  • Správa terénní techniky – Řešení pro správu terénní techniky od společnosti Intergraph umožňují sledovat vybavení, které terénní pracovníci vmístních technických službách používají pro údržbové práce, jako je odstraňování sněhu, posyp komunikací nebo sekání trávy.

 

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/18/2017 7:36:21 AM