Inženýrské sítě

Jeden zdroj pro integrovanou správu infrastruktury a systémy operační podpory

Společnost Intergraph dodává řešení pro správu infrastruktury a integrovanou operační podporu pro elektroenergetiku, plynárenství, vodárenství, inženýrské sítě, potrubní dopravu a komunikace. Poskytujeme sadu řešení vytvořených na míru vašemu oboru, která vám pomohou navrhovat pracovní postupy, spravovat prvky sítě, řídit odstávky a integrovaně řídit mobilní pracovní sílu. Základní komponentou našich řešení je ucelená platforma pro správu prvků síťové infrastruktury, která je vhodná i pro velké podniky. Tato platforma udržuje propojený datový model celé energetické sítě nebo komunikační infrastruktury. Řešení společnosti Intergraph jsou založena na otevřených a rozšiřitelných produktech, které jsou optimalizovány s ohledem na potřeby malých i rozsáhlých informačních systémů, pokud jde o interaktivní grafický výkon, snadnou integraci a integritu podnikových dat.

  • Správa elektroenergetické infrastruktury – Správa elektroenergetické infrastruktury (EIM – Electric Infrastructure Management) od společnosti Intergraph podporuje správu záznamů o hlavních aktivech elektroenergetické společnosti – zařízeních pro výrobu a přenos elektřiny. Většina společností vynakládá na správu těchto cenných aktiv mnoho času i peněz, takže je důležité, aby záznamy byly aktuální a přesné. Řešení EIM snižuje náklady na správu těchto záznamů, které se ukládají do databáze a jsou snadno dostupné pro mnoho různých použití. Řešení EIM vám může pomoci zlepšit produktivitu při návrhu a řízení aktiv o více než 50 procent. A co je důležitější, pomáhá technikům, plánovačům, konstruktérům, dispečerům, účetním i dalšímu personálu všechna zařízení lépe udržovat a využívat.
  • Správa plynárenské infrastruktury – Náklady na udržování klíčových aktiv společnosti, zařízení pro dopravu a distribuci, představují významnou položku v ročním provozním rozpočtu. Většina společností vynakládá značné prostředky na udržování aktuálních a přesných záznamů. Řešení pro správu plynárenské infrastruktury (Gas Infrastructure Management – GIM) od společnosti Intergraph umožňují plynárenským společnostem efektivně spravovat nejdůležitější prvky své infrastruktury, vést o nich záznamy a přitom snížit náklady na udržování těchto záznamů díky uložení do centrální databáze. Tyto informace jsou pak snadno dostupné pro mnoho různých aplikací, které mohou zlepšit produktivitu návrhu a řízení aktiv o více než 50 procent.
  • Správa potrubní infrastruktury – Náklady na udržování klíčových aktiv provozovatele infrastruktury, zařízení pro dopravu a distribuci, představují významnou položku v ročním provozním rozpočtu. Většina společností vynakládá značné prostředky na udržování aktuálních a přesných záznamů. Řešení pro správu potrubní infrastruktury (Pipeline Infrastructure Management – PIM) od společnosti Intergraph umožňují těmto společnostem efektivně spravovat nejdůležitější prvky jejich infrastruktury, vést o nich záznamy a přitom snížit náklady na udržování těchto záznamů díky uložení do centrální databáze. Tyto informace jsou pak snadno dostupné pro mnoho různých aplikací, které mohou zlepšit produktivitu návrhu a řízení aktiv o více než 50 procent.
  • Správa vodovodní infrastruktury – Správa vodovodní infrastruktury (Water Infrastructure Management – WIM) je softwarové řešení od společnosti Intergraph, které do všech detailů podporuje veřejné nebo soukromé vodovodní a kanalizační systémy. S tímto řešením můžete plánovat, provádět technické analýzy, navrhovat pracovní příkazy a udržovat mapové záznamy, záznamy o aktivech a záznamy o údržbě. Základní funkcí systému WIM je geoprostorová databáze prvků sítě, jako jsou hlavní vodovodní a kanalizační řady, zásobníky, čerpadla, ventily a měřiče. Řešení WIM vám může pomoci zlepšit produktivitu při návrhu a řízení aktiv o více než 50 procent. A co je důležitější, pomáhá technikům, plánovačům, konstruktérům, dispečerům, účetním i dalšímu personálu všechna zařízení lépe udržovat a využívat.
  • Řešení pro inteligentní sítě a integrované řízení odstávek – Znakem kvality služeb společnosti, která provozuje inženýrské sítě, je rychlé obnovení dodávek energie po bouřce nebo jiném výpadku. Řešení pro řízení odstávek elektřiny a plynu od společnosti Intergraph pomáhají pracovníkům příslušných společností – dispečerům i terénním technikům – rychle zjistit příčinu výpadku, účinně nasadit a koordinovat potřebné prostředky a co nejrychleji obnovit dodávky či jiné služby. Naše řešení pro řízení odstávek podporují technologii inteligentních sítí a nabízejí unikátní geoprostorové zobrazení provozní situace, které sdílejí jak dispečeři, tak technici v terénu vybavení mobilními přístroji. Díky tomu lze optimálně koordinovat práci mezi dispečerem a techniky. Naše řešení umožnila snížit dobu nutnou pro obnovení dodávek až o 33 procent a prokázala, že se zaplatí během jednoho až tří roků.
  • Řízení mobilních pracovních postupů – Typická společnost provozující inženýrské sítě zaměstnává až dvě třetiny terénních pracovníků. Díky tomu je automatizace činností pracovníků vterénu a rozšíření kritických podnikových aplikací na vzdálené uživatele klíčovou příležitostí pro zvýšení produktivity a snížení nákladů. Řešení pro automatizaci mobilní pracovní síly od společnosti Intergraph může zvýšit produktivitu až o 10 procent. Pomocí jediné mobilní platformy podporuje jak distribuci GIS dat, tak přístup k centrálním informačním systémům přímo z terénu. Mezi typické aplikace patří návrh úprav sítě v terénu, inspekce a směrování a plánování pracovních příkazů s krátkým cyklem. Mobilní řešení od společnosti Intergraph při použití s našimi systémy řízení odstávek nabízí integrované zobrazení mapy pro opětovné zprovoznění okruhů a v rámci procesu obnovy provozu automaticky koordinuje, vysílá pracovníky do terénu a informuje o stavu. Pomáhá tak dále zlepšovat úroveň poskytovaných služeb.

 

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/21/2017 1:16:16 AM