Naši zákazníci  

Bez ohledu na to, zda se jedná o veřejnou správu nebo velké průmyslové podniky, je pro všechny zákazníky společnosti Intergraph jedno společné – co nejefektivněji spravovat rozsáhlé, komplexní množství dat. Intergraph má k dispozici nástroje, které tvoří tato data transparentní a srozumitelně vizualizovaná.

Do naší celosvětové klientely patří nejen místní a krajské úřady, ale i ministerstva, dopravní podniky, komunální podniky, firmy zabývající se odpadovým hospodářstvím, telekomunikační operátoři, poskytovatelé fotogrammetrických služeb a dálkového průzkumu, armáda a zpravodajské služby, policejní, hasičské a záchranné sbory (integrovaný záchranný systém - IZS) a rovněž obchodní společnosti, banky a pojišťovny.

Projektanti, stavitelé a provozovatelé zařízení ve všech oborech zpracovatelského průmyslu po celém světě využívají know-how společnosti Intergraph. Společnost nabízí integrovaná strojírenská řešení po celý životní cyklus - od projektování, přes výstavbu, až po provoz a údržbu zpracovatelských zařízení v oboru chemie, léčiv, ropného průmyslu a plynárenství, elektráren, námořních těžebních plošin a lodí.

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/17/2017 6:11:17 PM