Stat og kommune

Offentlige myndigheder på alle niveauer kan med fordel anvende geodata-løsninger fra Intergraph. Lokale, regionale og statslige myndigheder verden over anvender Intergraphs løsninger til administration af matrikulære skel og ejerforhold, infrastruktur og terræninformation, kartografisk kortproduktion, grænsekontrol, beredskabskoordinering samt en lang række andre offentlige tjenester. Vores løsninger er baseret på førsteklasses teknologi, der er åben og skalerbar i forhold til organisationen, og som understøtter åbne standarder på geodataområdet.

Spatial Data Infrastruktur (SDI) sætter offentlige myndigheder på alle niveauer i stand til at samarbejde med andre myndigheder og distribuere information til offentligheden. Intergraph har deltaget i flere SDI-implementeringer, herunder GIS4EU, Canadian Geospatial Data Infrastructure, US National Spatial Data Infrastructure samt en lang række øvrige projekter med afsæt i EUs INSPIRE-direktiv. Du kan downloade vores webinar om SDI-portalen her.

Her kan du læse en kort beskrivelse af Intergraphs løsninger til stat og kommune. Du kan også klikke dig videre via de angivne links til vores internationale hjemmeside, hvor du kan læse mere om de enkelte løsninger.

  • Administration af infrastruktur Nogle af de basale funktioner for statslige og kommunale myndigheder er at vedligeholde infrastrukturen, herunder sikre vandforsyning og bortledning af spildevand, sikre transportinfrastrukturen, sikre elnettet osv. Intergraphs løsning til administration af infrastruktur indeholder værktøjer til opbygning og vedligeholdelse af datamodeller for vand-, afløbs- og regnvandssystemer samt digitale infrastrukturmodeller til kommunale og statslige transportsystemer. Med vores løsning kan du analysere eksisterende infrastruktur eller planlægge og modellere forbedringer af infrastrukturen.
  • Offentlige informationstjenester Intergraph tilbyder løsninger til offentlige informationstjenester, som gør myndigheder i stand til at vedligeholde, publicere og visualisere deres geodata til øvrige statslige myndigheder, borgere samt erhvervslivet. Vores løsninger understøtter åbne standarder på geodataområdet (OGC/ISO) og er fuldt INSPIRE-kompatible, så data smidigt kan udveksles og anvendes på tværs af forskellige GIS-platforme.
  • Arealforvaltning Intergraphs løsning til planlægning og administration af ejendomsforhold rettet mod kommuner omfatter typisk matrikelvæsen, ejendomsvurdering, myndighedsgodkendelser, administration af offentlig ejendom og planforhold. På nationalt niveau leverer Intergraph avancerede værktøjer til administration af matrikelkort, ejendomsregistrering, ejendomsvurdering, landbrug og administration af naturressourcer.
  • Kortlægning og kortproduktion Intergraphs løsning til kortlægning og kortproduktion hjælper dig med at samle, organisere og fremstille kartografiske produkter. Vores løsning indeholder avancerede værktøjer til indsamling og organisering af data samt til fremstilling af forskellige kortprodukter. Myndigheder anvender kortdata til opbygning og vedligeholdelse af topografiske og kartografiske databaser. Vores løsning kan anvendes til at fremstille digitale og fysiske produkter i forskellige målforhold ud fra geospatiale databaser.
  • Beredskab Et effektivt beredskab afhænger af grundig integration af beredskabsplaner på alle organisatoriske niveauer, idet aktiviteter på ét niveau (individ, gruppe, samfund) påvirker andre niveauer. Intergraphs løsning til beredskaberne understøtter aktiviteter inden for beredskabskoordinering, herunder forebyggelses- og indsatskoordinering, analyse, overvågning samt indsats ved naturkatastrofer og større offentlige arrangementer.

Webinars

Download et webinar og blive klogere på GeoMedia 3D eller SDI-portalen.

GeoMedia 3D Webinar

SDI Portal Webinar

 

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 8:49:59 AM