Intergraph Mobile MapWorks

Intergraph Mobile MapWorks er en ny, revolutionerende måde at håndtere geodata på. Med denne mobile GIS-løsning er det muligt at indsamle, vedligeholde og distribuere organisationens geografiske forvaltningsgrundlag uden alt besværet med at drifte og vedligeholde GIS-platformen.

Intergraph klarer driften for jer

Mobile MapWorks åbner op for, at hele organisationens GIS-platform, inkl. alle desktop-applikationer, spatiale databaser samt filbaserede geodata, kan flyttes ud af organisationen og over i Intergraphs driftmiljø. Intergraph overtager hermed ansvaret for drift af platformen, herunder varetagelse af sikkerhedsopdateringer, produktopgraderinger, patches etc.

Cloud Computing

Intergraph Mobile MapWorks anvender cloud computing via Amazon Webservices til at sikre en stabil, hurtig og ikke mindst sikker afvikling af applikationerne. Intergraph garanterer høj oppetid og god performance via en standardiseret servicelevel agreement (SLA), og Intergraph står således som garant for, at hele GIS-platformen fungerer og kører efter hensigten.

Integration til den fællesoffentlige brugerstyring (via Miljøportalens ADFS) sikrer single sign-on og er tilsvarende med til at sikre, at kun egne brugere har adgang til organisationens data.

Software as a Service

Intergraph Mobile MapWorks kan erhverves som Software as a Service (SaaS). Det betyder, at hele løsningen kan finansieres via en fleksibel abonnementsordning, som ikke kræver en initiel investering i software.

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/19/2017 5:24:44 PM