Produkter

Med mere end 35 års erfaring inden for levering af software og tjenesteydelser kan Intergraph tilbyde branchespecifikke produkter, der er i stand til at håndtere selv de mest krævende projekter. Vores produktportefølje tilbyder branchespecifikke arbejdsflow og dækker også vores kunders øvrige forretningskritiske data.

 

Geospatiale teknologier

Vi tilbyder et bredt sortiment af produkter til at oprette, vedligeholde, analysere og vise geospatiale og stedbestemte data, der dækker en lang række forskellige anvendelsesområder.

 • GeoMedia® - leverer et åbent og programerbart geospatialt miljø for visning, redigering, styring, analyse, distribution og præsentation af data på desktop og web.
 • TerraShare® – leverer enkel adgang til store samlinger af luftfotos og satelitbilleder.
 • G/Technology - leverer et åbent og fleksibelt ledningsregistreringssystem til forsynings- og kommunikationsindustrien omfattende værktøjer for netværksdesign, vedligeholdelse, analyse, rapportgenerering, udskrivning, distribution og integration.
 • Digital Cartographic Suite – leverer kartografiske produktionsværktøjer.

Styring og disponering af mobile ressourcer

Disse produkter muliggør disponering, sporing og styring af mobile enheder, indenfor offentlig sikkerhed, nødsituation (alarmcentral), sikkerhed og forsyningsudfald.

 • I/CAD - leverer et miljø for computerstøttet disponering i forbindelse med kriseoperationer omkring den offentlige sikkerhed (politi, ambulance, brand, m.m.).
 • CAD Interfaces – sørger for integration med systemer relateret til computerstøttet disponering.
 • CAD Mobile – leverer mobile redskaber for beredskabstjenester inklusive kommunikation med personalet på alarmcentraler, der angiver retninger for beredskabspersonalet og indsamler feltinformation.
 • InService™ – leverer miljø for computerstøttet forsendelse til styringssystemer for forsyningsudfald inklusive forsendelsesoperationer, analyse af netværksudfald og styring af arbejdshold i felten.

Teknologier til beskyttelse af kritisk infrastruktur

Disse produkter giver et generelt driftsbillede ved at integrere teknologier som sensorer, kommunikation, data og meget andet - dette giver real-time informationer til beslutningstagere og beredskaberne når de skal bruge dem i krisesituationer.

 • LEADS – leverer sags- og dokumenthåndtering til operationer vedrørende den offentlige sikkerhed inklusive indsamling, analyse og rapportering.
 • Video Analyst® - leverer et omfattende sæt værktøjer til at forbedre videooptagelser og billeder med henblik på retslig anvendelse.
 • ImageStation® – leverer en fuldstændig og end-to-end digitalt fotogrammetrisk løsning med orientering/triangulation, 3D-vektor/DTM indsamling og ortofotografisk produktion ud fra luftoptagelser og satellitbilleder.

Hardwareteknologier for billedbehandling

Vi leverer et stort udvalg af hardware til billedoptagelse og -produktion inklusive digitale og filmbaserede topografiske kameraer, fotogrammetriske scannere, arbejdsstationer og perifere enheder.

 • Data Acqusition Systems - Luftfotograferingskamera, flyplanlægning, følerkontrol, postbehandling
 • Fotogrammetriske scannere, arbejdsstationer og perifere enheder

Anden hardware

 • Hårdfør hardware - computer hardware der kan fungere effektivt under ekstreme forhold med slag, fugt, vibrationer, støv, snavs, kulde og varme.

 

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/17/2017 2:40:26 AM