Forsyning

 

 

 

 

 

Hexagons integrerede netværksprojektering, dokumentation og driftløsninger til forsyningsvirksomheder strømliner arbejdsgange, hjælper med at holde driftsomkostningerne nede og øger forsyningssikkerheden.

Intergraph G/Technology er vores løsning til Geospatial Resource Management (GRM). G/Technology fungerer som en paraply for G Technology produktbladforsyningsvirksomhedens forskellige systemer: GIS-baseret projektering og dokumentation, opgavestyring, delegering af opgaver til mobile enheder, håndtering af driftforstyrrelser og beskyttelse af infrastrukturen. Læs mere om Intergraph G/Technology i vores produktblad.

 • Elforsyning - Hexagon leverer komplet GeoSpatial Ressource Management (GRM) til elforsyningsvirksomheder. GRM-applikationerne komplementerer en forsyningsvirksomheds ERP-, CRM- og SCADA-løsninger med hurtig og nem adgang til og opdatering af de tekniske oplysninger om forsyningsnettet.
 • Fjernvarme - Hexagon har i samarbejde med Århus Kommune og COWI udviklet en Varme-datamodel efter samme principper som DANVAs DANDAS og DANVAND. Modellen er tilgængelig som en Oracle-implementering, og dokumentation er udarbejdet som for de andre modeller (hovedrapport og bilag). Modellen understøtter både en centerlinjerepræsentation af netværket samt separat frem og retur (1:1 repræsentation). Modellen dækker også termografi og alarmnet. Alarmnettet er modelleret, så det kan repræsenteres uden digitalisering af et geografisk net (hvilket nedsætter datavedligehold væsentligt); men samtidigt understøtter geografisk trace, således at målinger på alamnettet kan bruges til at identificere potentielle lækager på kortet. Kontakt venligst Hexagon for yderligere oplysninger om modellen.
 • Gasdistribution - Til gasdistributionsvirksomheder leverer Hexagon totalløsninger for projektering og dokumentation af distributionsnettet. Den åbne arkitektur sikrer, at tekniske informationer om nettet kan integreres med resten af virksomhedens ERP-, CRM- og EDH-løsninger.
 • Gastransmission - Rørledninger til naturgas transporterer store mængder af gas over lange afstande fra producenten til den lokale distributionsvirksomhed. I dette miljø er nøjagtig og opdateret teknisk information om transmissionsnettet vigtig af hensyn til sikkerhed og forsyningsstabilitet. Adgang til gode GIS-data gør det muligt for virksomheder at træffe hurtige og mere kvalificerede beslutninger. Hvad enten det drejer sig om henvendelser fra graveaktører, lodsejerhåndtering eller at reparere en utæthed, hjælper vi virksomheder med at nå deres mål om at opretholde en sikker og stabil infrastruktur, strømline driften og forbedre lønsomheden i et konkurrencepræget miljø.
 • Multiforsyning - Flere og flere forsyningsselskaber krydser de traditionelle branchegrænser og tilbyder serviceydelser inden for flere forsyningsområder. Derfor er Hexagons GIS-/GRM-løsninger designet, så de kan håndtere og konfigureres til alle de datamodeller og standarder, som anvendes inden for telekommunikation, elforsyning, gas, fjernvarme, vand og afløbsindustrierne verden over. Det betyder, at planlæggere, ingeniører og driftspersonalet har adgang til samtlige netværksinformationer via de samme programmer – og samtidigt er det muligt at styre adgangen til data inden for de enkelte forsyningsarter, således at f.eks. uautoriseret redigering af de tekniske informationer kan undgås.
 • DANVAND produktbladVand og afløb - Sikker og pålidelig forsyning af frisk vand og effektiv behandling af spildevand er helt centralt for befolkningens sundhed og miljøet. Hexagon tilbyder vand- og afløbsvirksomheder løsninger til design, projektering og dokumentation af procesanlæg, distributionsnet og afløb. Den åbne, regelbaserede arkitektur i Hexagons GRM-løsninger gør det enkelt at implementere danske standarder, modeller som DANDAS og DANVAND, uden programmering.
  DANDAS produktbladEn Hexagon-løsning kan hjælpe virksomheden med at øge kundetilfredshed og med at minimere driftsomkostninger.
  Produktblad - DANVAND (PDF)
  Produktblad - DANDAS (PDF)
 • Administration af fibernet - Intergraph G/Technology Fiber Optic Works er en komplet løsning, som hjælper forsyningsvirksomheder, kommunikationsvirksomheder og kommuner med at designe og administrere fibernetværk. Læs mere (DA)

 

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/16/2017 7:55:33 AM