Visio, tehtävä, arvot

Visio ja tehtävä

Intergraphin visio on auttaa organisaatioita näkemään maailma selvästi.

Intergraphin tehtävä on helpottaa ja nopeuttaa maailman hallitusten ja yritysten päätöksentekoa. Ylivertaisten ohjelmistojen ja palvelujemme avulla asiakkaamme voivat järjestää valtavia määriä monimutkaisia tietoja ymmärrettäviksi visuaalisiksi esityksiksi.

Intergraphin teknologian avulla asiakkaamme tekevät maailmasta turvallisemman ja menestyksekkäämmän paikan. Me luomme älykkäitä karttoja, hallitsemme resursseja ja rakenteita, rakennamme ja käytämme parempia laitoksia sekä laivoja, välitämme hälytyspalveluja niitä tarvitseville. Pyrimme ansaitsemaan asiakkaidemme kunnioituksen ja luottamuksen sitoutumalla takaamaan heidän menestyksensä sekä tarjoamalla heille syvällistä toimialaosaamista ja pitkät teknisen innovaation perinteet.

Arvot

Olemme TUOTTOHAKUISIA.

Menettelytapakysymyksiä enemmän arvostamme tehokkuutta, halutut tulokset saavutamme asettamalla mitattavia tavoitteita ja panostamalla yhteistyöhön.

Olemme AMMATTILAISIA.

Olemme rehellisiä ammattilaisia, jotka ymmärtävät alan tuntemuksen, odotusten ylittämisen ja politikoinnin välttämisen merkityksen.

Olemme ASIAKASLÄHTÖISIÄ.

Tiedämme, että asiakkaidemme menestys on omaamme tärkeämpää ja heidän vaatimuksiinsa vastaaminen perustuu kykyymme puhua avoimesti ja asettaa selkeitä tavoitteita.

Olemme INNOVATIIVISIA.  

Ymmärrämme innovoinnin merkityksen asiakkaiden alati muuttuviin vaatimuksiin vastaamisessa ja että mahdollisuuksia on vaalittava ja kehitettävä nopeasti.

Olemme YRITTÄJÄHENKISIÄ.

Emme pelkää tehdä nopeita päätöksiä, ottaa harkittuja riskejä ja löytää uusia mahdollisuuksia kokeilemalla uusia asioita ja hyödyntämällä yhtiön hajautettua rakennetta.

Olemme MUKANA.

Innostuksemme ja panostuksemme näkyvät sitoutumisena työhömme, intohimoisena suhtautumisena siihen, mitä teemme ja nopeutena, jolla saavutamme sen.

Right Hand
 
© Copyright 2010 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/20/2017 5:36:03 PM