Lokaal Support

Telkens als er nieuwe IT-technieken worden geïntegreerd met IT-systemen die in ontwikkeling zijn, kan er behoefte ontstaan aan technische ondersteuning. Waar ter wereld een klant zich ook bevindt, Intergraph kan altijd ondersteuning bieden bij implementatieprocessen, voortdurende productupgrades verzorgen en technische ondersteuning geven.

Process, Power & Marine (PP&M) klanten

PP&M klanten, die met Intergraph een software onderhoudscontract zijn aangegaan, dienen hun calls te loggen via het Siebel systeem (https://crmweb.intergraph.com)

In geval van problemen bij het loggen van calls kunt u terecht bij het CRM support team via het emailadres PPMCRM@intergraph.com of, als u daar niet verder mee komt, bij het lokale kantoor via telefoonnummer +31 (0)23 5666 666. In beide gevallen vragen wij u om de volgende gegevens bij de hand te houden:

  • Uw naam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw telefoonnummer en eventueel emailadres
  • Het betreffende product en versienummer zoals bij u in gebruik

 

Security, Government & Infrastructure (SG&I) klanten

Call Logging

Uw softwareproblemen kunt u aanmelden bij onze FrontDesk.  Een deskundig team van medewerkers zal trachten uw storing of probleem zo efficiënt en adequaat mogelijk op te lossen. U kunt uw storing/probleem op de volgende manieren aanmelden:

Telefonisch  (tussen 8.30 en 12.00) +31 (0)23 5666 555
Per e-mail:  (tussen 8.30 en 17.00) swresponse-nl@ingr.com

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben onze FrontDesk-medewerkers – minimaal - de volgende informatie nodig:

Software Call

 

Uw bedrijfsnaam

Naam contactpersoon

Te bereiken van...tot...en anders op nummer...

Telefoonnummer contactpersoon

 

Product (inclusief partnummer)

Versienummer product

Type Operating System (XP/2000/etc.)

Taal Operating System (Engels/Ned/etc.)

Versie Operating System

Versie Service Pack

Opgenomen in onderhoudscontract: Ja / Nee

Is het probleem reproduceerbaar: Ja / Nee

Uitgebreide probleemomschrijving

Na het (correct en volledig) loggen van de storing ontvangt u van ons een lognummer. Dit unieke nummer dient als identificatie van de storingsmelding. Intergraph zal refereren aan dit lognummer.

Intergraph verzoekt u vriendelijk het lognummer door te geven als u vragen heeft aangaande een specifieke storingsmelding.

Voor uw vragen over offertes, orders, facturen, leveringen, prijzen, onderhoudscontracten, resale, licenties en software upgrades kunt u terecht bij de volgende personen:

Business Unit SG&I:
Marion van der Bent           Tel: +31 (0)23 5666 616


Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/22/2017 1:30:49 PM