Visjon, målsetting, verdier

Visjon og målsetting

Intergraphs visjon er å hjelpe foretak til å se verden i et nytt lys.

Intergraphs målsetting er å gjøre statlige og private foretak over hele verden i stand til å ta bedre og raskere avgjørelser. Gjennom overlegen programvare og enestående tjenester gjør vi kundene våre i stand til å organisere store mengder komplekse data inn i forståelige visuelle representasjoner.

Intergraph-teknologien gjør det mulig for kundene våre å gjøre verden til et tryggere og mer fremgangsrikt sted. Vi skaper intelligente kart, administrerer verdier og infrastruktur, bygger og driver bedre fabrikker og skip og formidler nødtjenester til de som trenger det. Vi vil oppnå kundenes respekt og tillit gjennom et totalt engasjement i deres suksess, omfattende industriekspertise og en lang tradisjon med teknisk innovasjon.

Verdier

Vi er RESULTATORIENTERTE.

Vi setter ytelse framfor metode, vi setter oss målbare mål og jobber iherdig for å oppnå de resultatene vi ønsker.

Vi er PROFESJONELLE.

Vi er fagfolk som vet at bransjekunnskap er viktig, vi vil overgå forventningene og unngå byråkrati.

Vi er KUNDEORIENTERTE.

Vi vet at kundenes suksess er avgjørende for vår suksess, og at dette er basert på vår evne til å samtale åpent og å sette klare mål for å møte kundens behov.

Vi er INNOVATIVE.

Vi vet at  innovasjon er viktig for å kunne innfri kundenes stadig skiftende behov, og at muligheter må gripes og utnyttes raskt.

Vi er DYNAMISKE.

Vi er ikke redde for å prøve nye ting og utnytte vår desentraliserte struktur for å komme fram til raske avgjørelser, ta kalkulerte risikoer og finne nye løsninger.

Vi er ENGASJERTE.

Vårt energiske pågangsmot og engasjement er soleklar i vår innsats i vårt arbeid,  i lidenskapen for det vi holder på med, og i et tempo som gir oss raske resultater.

Right Hand
 
© Copyright 2010 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/19/2017 7:05:56 PM