Intergraph P2C2 Konferanse 2008

Vår Skandinaviske konferanse ble avholdt den 12 og 13. november på Radisson SAS Airport hotell, Gardermoen. Vi var 112 deltakere og tilbakemeldingene tyder på at det var en god og vellykket konferanse.

Plenumsforedragene ble godt mottatt og gav deltakerne framtidsvisjoner og tilstandsinformasjon. Heidi Wevik, informasjonsansvarlig for Gjøa i StatoilHydro, gav en innholdsrik presentasjon om StatoilHydro og løsninger samt utfordringer de møter med informasjonsflyt i prosjektet.

Frode Berge, utviklingsjef i Stavanger Næringsforening, holdt et inspirerende og informativt foredrag om hans tro på næringen i framtida. Frode Berge har en fortid som statssekretær og hans politiske engasjement gav foredraget en ekstra giv. Frode Berge er positiv til framtida for olje, gass og kraft industrien. Som også Kevin Holmes, Intergraph VicePresident EMEA, påpekte; ”Vi trenger kraft i framtida”. Vi må satse på fornybare energikilder og det er spennende tider vi går i møte med tanke på vindkraft både landfaste og flytende installasjoner. Berge nevnte også Hydro Karmøy som en utrolig viktig milepæl for norsk industri, om det blir Karmøy som blir lokasjonen eller om det blir et sted utenfor Norge. Den nordiske industrien er omstillingsdyktig og har en kultur for samarbeid som vil gjøre oss bedre rustet til å ta endringene som må komme i framtida.

Foredragene var i år rettet mot Owner/Operators, EPC's og Product Updates. Våre beste foredragsholdere fra hele verden var å finne på konferansen. Vi hadde foredragsholdere fra England, USA, Holland, Israel, Tyskland, Benelux og Norge. Besøkende var fra Sverige, Danmark og Norge. Alle foredrag er publisert på web.

Presentasjoner
Agenda
Engineering Procurement Construction (EPC)
Owner Operator (O/O)

Våre utstillere for 2008: 

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/20/2017 9:20:10 PM