Lokalt

 

2013

Gassco leverer norsk gass til Europa på trygg, effektiv og pålitelig måte.Intergraph programvare tar hånd om endringer og sørger for at installasjonenes data integritet sikres for det norske gass transport firma Gassco.learn more

Aibel har valgt CAESARII for å standardisere sin programvare for rørstressberegninger og for å få integrasjon med sine design verktøy. learn more

Eni Norge to Manage Engineering Data with Intergraph® Solutions in the Climate-Challenging Conditions of the Barents Sea Goliat Field . SmartPlant® Enterprise for Owner Operators enables accurate and reliable engineering data and documentation, which are essential for optimized platform performance.learn more

2011

Aker Solutions inngår kontrakt med Intergraph® om bruk av Smart 3D Teknologi. SmartMarine 3D er verdens mest avanserte 3D system for offshore og skipsdesign, applikasjonen gjør bruk av nyvinnende funksjonalitet som baserer seg på regler og automasjon learn more

GL Noble Denton kjøper Intergraph® SmartMarine teknologi for optimalisering av offshore- og skipsdesign. SmartMarine® 3D tilbyr økt funksjonalitet, brukervennlighet og produktivitet. learn more

2010

Eka Chemicals velger Intergraph® SmartPlant® Enterprise-løsning. Intergraph Engineering og datastyringsprogramvare er erklært som den beste løsningen for å forbedre produktivitet og gjøre prosjektgjennomføringen raskt. learn more

FLSmidth har valgt å bruke Intergraph® SmartPlant® Enterprise Solutions på verdensbasis. Intergraphs programvare portefølje får et stort gjennombrudd innen sement og mineral industrien. learn more

2009

Én programvare for alle disipliner og faser. Optimert dataflyt i hele livssyklusen learn more

SmartPlant revolusjonerer arbeidsmetodene i Fabricom! learn more

Chematur Engineering AB reduces total installed costs by at least 10 percent - see the video here learn more

2008

Nynäs velger SmartPlant Enterprise for produksjons gevinst på raffineriet. learn more

Plant Information Management learn more

Plant Information Management in the StatoilHydro Åsgard Project learn more

Advanced Plant Information Management in the StatoilHydro Kristin Project learn more

 

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 10:28:36 AM