Szkolenia z obsługi ZSIN

Szkolenia z obsługi

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN)

Intergraph Polska na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) realizuje cykl szkoleń pn.:„SZKOLENIA Z OBSŁUGI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH (ZSIN)”.

Celem szkoleń jest nabycie przez uczestników umiejętności pozwalających na samodzielne wykorzystywanie oprogramowania do obsługo ZSIN.

UWAGA! Uczestnikami szkoleń mogą być osoby z instytucji wskazanych przez GUGiK, (tj. pracownicy służby geodezyjnej szczebla powiatowego i miejskiego).

Szkolenia realizowane są w ramach projektu p.n. „Utworzenie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN) oraz wsparcie procesu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.”.

SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA

Dzień 1

Dzień 2

1

10:45-11:30

1

8:00-8:45

przerwa kawowa

11:30-11:45

2

8:45-9:30

2

11:45-12:30

3

9:30-10:15

3

12:30-13:15

przerwa kawowa

10:15-10:30

Lunch

13:15-14:00

4

10:30-11:15

4

14:00-14:45

5

11:15-12:00

5

14:45:-15:30

Lunch

12:00-12:45

6

15:30-16:15

6

12:45-13:30

przerwa kawowa

16:15-16:30

7

13:30-14:15

7

16:30-17:15

przerwa kawowa

14:15-14:30

8

17:15-18:00

8

14:30-15:15

LOKALIZACJA SZKOLEŃ

Szkolenia odbędą się w Warszawie i Wrocławiu w następujących lokalizacjach:

Kod sesji

Lokalizacja

Termin

Liczba uczestników

WAW- 1

Warszawa - Hotel Gromada Warszawa-Lotnisko

17.11.2015 g. 10:45 - 18.00

18.11.2015 g. 8.00 – 15:15

60

WAW-2

Warszawa - Hotel Gromada Warszawa-Lotnisko

19.11.2015 g. 10:45 - 18.00

20.11.2015 g. 8.00 – 15:15

60

WAW-3

Warszawa - Hotel Gromada Warszawa-Lotnisko

24.11.2015 g. 10:45 - 18.00

25.11.2015 g. 8.00 – 15:15

60

WAW-4

Warszawa - Hotel Gromada Warszawa-Lotnisko

26.11.2015 g. 10:45 - 18.00

27.11.2015 g. 8.00 – 15:15

60

WRO-1

Wrocław - Hotel Europejski

16.11.2015 g. 10:45 - 18.00

17.11.2015 g. 8.00 – 15:15

40

WRO-2

Wrocław - Hotel Tumski

19.11.2015 g. 10:45 - 18.00

20.11.2015 g. 8.00 – 15:15

40

WRO-3

Wrocław - Hotel Tumski

24.11.2015 g. 10:45 - 18.00

25.11.2015 g. 8.00 – 15:15

40

WRO - 4

Wrocław – Hotel Śląski

26.11.2015 g. 10:45 - 18.00

27.11.2015 g. 8.00 – 15:15

40

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:

Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 pażdziernika 2015r.

DOJAZD NA SZKOLENIA:

Lokalizacja

Rodzaj środka transportu

Nr linii

Przystanek początkowy

Przystanek końcowy

Hotel Gromada Warszawa-Lotnisko

Autobus

175

Dw. Centralny 02

17 Stycznia 01

Hotel Europejski Wrocław

Pieszo

-

-

-

Hotel Tumski Wrocław

Tramwaj

8, 9, 11

Dworzec Gł. PKP

Pl. Bema

Hotel Śląski Wrocław

Tramwaj

5, 11

Dworzec Gł. PKP

Fadroma

DODATKOWE INFORMACJE:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i obejmuje:

  • Materiały szkoleniowe;
  • Przerwy kawowe oraz obiad w trakcie każdego dnia szkolenia;
  • Samodzielne stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika;
  • Bezpłatny nocleg dla osób spoza aglomeracji warszawskiej i wrocławskiej.

Szkolenia będą realizowane w grupach nie przekraczających 20 osób. O rejestracji uczestników na poszczególne sesje decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:szkolenie.zsin@wizipisi.pl