Strategia Intergraph 3.0

Strategia Intergraph 3.0

1 lipca b.r. stanowisko Dyrektora Zarządzającego spółki Intergraph Polska objął jej wieloletni pracownik, dr inż. Dariusz Cieśla. Następstwem tej nominacji są planowane zmiany w strukturze spółki, a także wyznaczenie nowych priorytetów działalności firmy.

Nowa strategia firmy ma na celu poprawę wizerunku firmy oraz zwiększenie efektywności jej działania. Kluczowymi elementami tej strategii są: skuteczna realizacja projektów i zarządzanie ich kosztami, wzrost sprzedaży, w szczególności w segmentach Geospatial oraz Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej, ponowne wejście na rynek Bezpieczeństwo Publiczne oraz budowa relacji z partnerami, integratorami i klientami.

Konsekwencją zmian w strategii jest wydzielenie w ramach Intergraph SG&I Polska czterech linii biznesowych: Geospatial, Zasoby Naturalne i Transport, Przemysł i Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej oraz Bezpieczeństwo Publiczne.

Linia Geospatial, której dyrektorem został dyr. Paweł Pręcikowski, obejmie wszystkie projekty realizowane dla administracji rządowej i samorządowej – w szczególności dla wszystkich szczebli służby geodezyjnej ikartograficznej. W tej linii znajdą się również rozwiązania dla sektora Obronność.

Linia Zasoby Naturalne i Transport, pod kierownictwem dyr. Bartosza Szczekutka, zajmie się projektami w sektorze przemysłu transportowego, ale również szeroko rozumianego segmentu zasobów naturalnych, w tym m.in.: leśnictwa, geologii oraz rolnictwa i melioracji.

Dyr. Krzysztof Kazubski będzie odpowiadał za linię Przemysł i Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej, w ramach, której realizowane będą projekty dla przedsiębiorstw branżowych. Intergraph oferuje w tym zakresie rozwiązania dla sektorów z branży: gazowej, wodociągowo-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej.

Nowością jest utworzenie linii Bezpieczeństwo Publiczne, oferującej rozwiązania dla Centrów Zarzadzania Kryzysowego, Pogotowia, Policji, Straży Pożarnej oraz innych służb mundurowych. Rozwiązania w tym zakresie obecne są w ofercie firmy Intergraph od wielu lat i z powodzeniem wdrażane w wielu krajach Europy i świata. Do tej pory jednak w niewielkim zakresie implementowane były w Polsce. Dyrektorem tej linii został ppor. rez. Maciej Maciejonek.

Intergraph Polska skoncentruje się także na utworzeniu ekosystemu firm partnerskich, pozwalającego na zgodną oraz efektywną współpracę w realizacji trudnych wyzwań, jakie Zamawiający stawiają Wykonawcom.

 

Dariusz Cieśla uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Intergraph Polska od 2004 r – w czasie swojej kariery zajmował stanowiska techniczne (projektant i architekt systemów informatycznych), sprzedażowe i menadżerskie. Od 1 lipca 2015 r objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego.