GeoMedia® Smart Client -
OPROGRAMOWANIE GIS KLASY ENTERPRISE

Intergraph® przedstawia oprogramowanie GeoMedia® Smart Client
– inteligentny GIS z konfigurowalnym przepływem informacji.
GeoMedia® Smart Client zapewnia urzędom i przedsiębiorstwom możliwość łatwego wzbogacenia ich procesów biznesowych/ administracyjnych o informację geoprzestrzenną.

Poznaj jego wyjątkowe możliwości:

  • Uproszczone zarządzanie geoprzestrzennymi procesami administracyjnymi.
  • Funkcjonalność typowa dla zaawansowanych aplikacji desktopowych (pozyskiwanie i edycja danych wektorowych, analizy oraz wielkoformatowe wydruki z zachowaniem skali) dostępna z poziomu przeglądarki - technologia Java Web Start.
  • Rozbudowana funkcjonalność: pozyskiwanie i edycja danych wektorowych, korekty, analizy oraz wydruki wielkoformatowe z zachowaniem skali.
  • Łatwa dystrybucja i zarządzanie aplikacją.
  • Wektorowa, wielopoziomowa pamięć podręczna i inteligentne kafelkowanie danych.
  • Koordynacja dostępu do wspólnych zasobów, zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz eliminacja problemu wielokrotnego pozyskiwania tych samych danych przez różne wydziały.

Pobierz ulotkę - Download

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 6:16:11 PM