Visioner, Mål och Värdegrunder

 

Vision och Mål

Intergraphs vision är att hjälpa organisationer att få en klar överblick över världen.

Intergraphs målsättning är att hjälpa myndigheter och verksamheter runt om i världen att fatta bättre och snabbare beslut. Genom enastående programvara och tjänster hjälper vi våra kunder att organisera stora mängder komplexa data till hanterbara visuella presentationer.

Med teknik från Intergraph kan våra kunder skapa en tryggare och mer framgångsrik värld. Vi skapar logiska kartor, hanterar tillgångar och infrastruktur, bygger och driver bättre anläggningar och fartyg samt skickar ut beredskapspersonal när olyckan är framme. Vi vill förtjäna respekt och förtroende från våra kunder genom att engagera oss helt i deras framgång, vår spetskompetens inom branschen och långa erfarenhet av teknisk innovation.

Värdegrunder

Vi är RESULTATINRIKTADE.

Vi värderar prestation före procedur, sätter mätbara mål och arbetar ihärdigt för att uppnå de resultat vi eftersträvar.

Vi är PROFESSIONELLA.

Vi är ärliga yrkesmänniskor som förstår vikten av att känna vår verksamhet, överträffa förväntningar och undvika politik.

Vi är KUNDORIENTERADE.

Vi vet att våra kunders framgång är avgörande för vår egen och bygger på vår förmåga att tala öppet och sätta tydliga mål för att möta deras behov.

Vi är INNOVATIVA.

Vi förstår vikten av innovation för att möta de ständigt föränderliga behoven hos våra kunder, samt att möjligheter måste vårdas och utvecklas snabbt.

Vi är ENTREPRENÖRIELLA.

Vi vågar prova nya saker och utnyttja vår decentraliserade struktur för att snabbt fatta beslut, ta kalkylerade risker och hitta nya möjligheter.

Vi är ENGAGERADE.

Vårt energiska engagemang kommer till uttryck i vår hängivelse i vårt arbete, passion för det vi gör och det tempo med vilket vi uppnår resultat.

Right Hand
 
© Copyright 2008 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/18/2017 3:40:56 AM