program

Vill du ta del av nyheter inom GeoMedia-familjen och GeoBas, inspireras, utvecklas och upptäcka nya möjligheter som användare, samt passa på att umgås och nätverka med dina branschkollegor? Anmäl dig i så fall till Intergraphs konferens den 29-30 september på Malmö Brygghus i Malmö.

Intergraph SG&I Nordic 2011 är årets största samling for Intergraph Sveriges kunder och andra intresserade. Förutom förstahandsinformation om företaget och våra produkter möter du erfarna användare, nya användare och potentiella användare. Våra experter svarar på frågar och visar dig nya möjligheter.

Nytt för i år är att du under konferensens första dag även möter deltagare från vår användarförening i Danmark liksom ett flertal medarbetare från Intergraph i Danmark. Därigenom får du även möjlighet att knyta kontakter med Intergraphs användare och utbyta erfarenheter över landsgränserna.

Konferensprogrammet finns nu tilgängligt. Vissa ändringar eller justeringar kan dock ännu komma att göras.

Notera att eftermiddagsprogrammet är uppdelat i två spår för danska deltagare och ett spår för svenska deltagare. Svenska konferensdeltagare kan, om intresse finns, istället välja att delta i det danska spåret om tekniska försörjningssystem och få en introduktion till Intergraphs branschlösningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme, gas och fiber.

UTSTÄLLARE

Leica Geosystems - when it has to be right

Med nästan 200 års banbrytande lösningar för att mäta världen, är Leica Geosystems produkter och tjänster betrodda av proffs världen över för att hjälpa dem att fånga, analysera och presentera geografisk information. Leica Geosystems är bäst känt för sitt breda utbud av produkter som samlar in noggrant, modellerar snabbt, analyserar enkelt och visualiserar och presenterar geografisk information.

Leica Geosystems är en del av Hexagon AB i Sverige.

 

T-Kartor

T-Kartor är distributör för ERDAS produkter i de Nordiska länderna samt Tjeckien och Slovakien. ERDAS är ledande tillverkade av programvara för hantering av rasterdata och geospatiala databaser.

T-Kartor arbetar primärt med databasdriven geografisk information inom följande domäner:
  • Kollektivtrafik, såsom linjekartor och cykelkartor
  • Kartproduktion, flygkartor, topografiska kartor, hydrografiska kartor, rasteranalyser, LASdata
  • Databasmanagement web lösning baserad på öppna standarder, ISO och OGC
  • Stadskartor och regionkartor
Kunderna är ofta stora organisationer såsom:

Militära organisationer, Norge, Sverige, Danmark, Tjeckien
Stora städer såsom, Transport for London, New York public transport

LIFA

LIFA A/S har sedan 1988 varit leverantör av GIS-system med stora och kända leverantörer som Bentley, Intergraph och ESRI.

LIFA GIS • IT utvecklar GIS och WebGIS-lösningar baserade på MicroStation-plattformen, GeoMedia-produkter och ArcGIS.

LIFAs kompetens omfattar utveckling, försäljning, support och utbildning. Dessutom utveckling av andra lösningar, såsom administrativa system för ärendehantering, tidrapporter och databastillämpningar i vid mening.