1/2-DAGS SEMINARIUM FÖR SVENSK KRAFTINDUSTRI - 7 september på Arlanda

Sverige

 

• Vet du, att Toshiba-Westinghouse AP1000 är konstruerad med Intergraphs system?
• Vet du, att Siemens Kraftverk konstruerar med Intergraphs System. Bl.a. OL3 Turbin-Island.
• Vet du, att Finlands största kraftbolag har Intergraphs system?
• Vet du, att Intergraph har en svensk ägare - Hexagon?

Kontakta mari.helgeland@intergraph.com för passord.

Presentation
  • Welcome and Indroduction
  • The future of engineering - today
  • Power in Finland
Thomas Stutterheim Presentation
  • The future of engineering - today
Kevin Holmes Presentation
  • Intergraph overview
Kevin Holmes Presentation
  • Intergraph in Global Power Industry
Kevin Gribbin Presentation
  • Requirement Management – Part of Intergraph CMIS-solution
Kevin Gribbin Presentation
  • SmartPlant 3D - The Future NOW of 3D Design
Håkan Andersson Presentation

Internationella arrangemang

International events listing.

Right Hand