Process & Power Client Community

P2C2Användarorganisationen P2C2 är sponsrat av Intergraph Process, Power and Marine. P2C2 skall fokusera på service för process, energi och marina industrier och är din möjlighet till att få förstahands information om produkter, nyheter och strategier.

P2C2 ger deltagarna en möjlighet till att komma i kontakt med "Intergrapharna" och kolleger från liknande branch. Formella och speciellt inriktade diskussioner och arrangemang som stimulerar till idéutbyte och stärker kontaktnätet.

P2C2 arrangerar en årlig användarkonferens. Här har du möjlighet att träffa andra användare, bli uppdaterad inom fackområdet, diskutera med Intergraph Process, Power & Marine specialister, lära känna supportpersonal, samt hämta ny inspiration till ditt fortsatta arbete. Denna användarkonferens är också öppen för potensiella nya användare av Intergraph programvara.

Bli medlem i P2C2 och få alla fördelarna med en användarorganisation som är dedikerad till din industri. Medlemskapet är gratis och öppen för kunder av Intergraph Process, Power & Marine.

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/18/2017 7:34:26 AM