Kunder

I mer än 100 länder världen över, förlitar sig anläggningsprojektörer och anläggningsägare på våra produkter för att höja produktiviteten och sörja för säker och tillförlitlig drift. Som industrins marknadsledare, är Intergraphs engagemang i sina kunders framgång erkänt över hela världen. Genom våra överlägsna produkter, tillhandahåller vi morgondagens projekteringsverktyg – idag.

Candu Energy, Canada Dow Design & Construction, United States DSM, Netherlands PBMR (Pty) Ltd., South Africa Rayong Olefins, Thailand Statoil, Norway Westinghouse Electric Company, United States WMC Resources, Australia

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 6:38:44 AM