Geospatially Powered Solutions

Intergraph Security, Government & Infrastructure (SG&I) är en av världens ledande leverantörer av GIS-lösningar för försvars- och underrättelseverksamhet, samhällsskydd och säkerhet, offentlig förvaltning, transport, fotogrammetri, tekniska försörjningssystem och kommunikation. ERDAS, som idag är en del av Intergraph, levererar integrerade produkter för fjärranalys och fotogrammetri, samt framställning och förvaltning av geografiska data. Intergraph Government Solutions (IGS) är ett oberoende dotterbolag som hanterar SG&I:s federala och säkerhetsklassade verksamhet i USA. Intergraph SG&I är en av två divisioner inom Intergraph Corporation, som är ett helägt dotterbolag till Hexagon AB.

Läs mer om vår nya svenska lösning för mobilt GIS i fält, Intergraph Mobile Maps, eller om F!xa till, vår nya kostnadsfria app för felanmälan med mobilen.

Branscher

Läs mer om hur Intergraph tillgodoser behoven i just din bransch:

Defense & Intelligence Public Safety Government
Transportation Photogrammetry Utilities Communications

Produkter

Se vilka SG&I produkter, inklusive ERDAS produkter, som passar dig.

Tjänster

Intergraph erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa kunder att integrera våra produkter med övriga IT-system på lämpligaste sätt.

Kunder

Intergraphs kunder finns överallt, från kommunal förvaltning till industrijättar, men gemensamt för alla är behovet att hantera stora komplexa mängder data på det mest effektiva och användarvänliga sättet.

Kunder Kundcase

Partners

Genom SG&I:s olika partnerprogram kan våra samarbetspartners utveckla kompletta lösningar som är helt anpassade till kundernas behov.

Utbildning & Support

Vare sig du är intresserad av utbildning på våra programvaror eller behöver produktsupport kan Intergraph tillgodose dina behov.

Utbildning Support

 

Learn About Our Mobile Dispatch and Field Reporting Applications

Learn About Our Mobile Dispatch and Field Reporting Applications

Our Mobile Dispatch and Field Reporting empower field officers with access to emergency response and reporting capabilities from remote locations. Learn more!

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 12/10/2016 8:01:32 PM