Intergraph Mobile Maps

Mer tid i geografin

Kontakt

Intergraph Mobile Maps ger mer tid i geografin. Kontakta oss så hjälper vi er dit.

 

Användbart

Några exempel på vad kunder ajourför i fält med Intergraph Mobile Maps

 • Bänkar, papperskorgar och andra gatumöbler
 • Vägmärken och skyltar
 • Busshållplatser
 • Gröna ytor
 • Träd och växter
 • Staket och stängsel
 • Jourärenden
 • Olycksplatser
 • Skolmiljöer
 • Lekplatser
 • Parkeringar
 • Återvinningsstationer
 • Gångvägar
 • Badplatser
 • Byggnader

Produktivt

Fem goda skäl att använda Intergraph Mobile Maps

 • Enkelt och intuitivt användargränssnitt med Apples ”look and feel”
 • Kompatibelt med andra plattformar genom öppna OGC-standarder
 • Ajourför dina geodata direkt i egen databas – punkter, linjer och ytor
 • Snabb navigering och kartvisning med noggrann positionering
 • Sök på adresser och hitta points-of-interest
Services

Intergraph Mobile Maps är en modern plattform för mobila GIS-tillämpningar som förvandlar era iPads och iPhones till effektiva och lättanvända verktyg för redigering av geodata direkt i fält. Med ett skräddarsytt abonnemang på Intergraph Mobile Maps kan ni lägga mer tid på verksamheten och mindre på tekniken. Dessutom kan ni lämna pärmen där den hör hemma – i hyllan på kontoret.

Anpassas till uppgiften

Intergraph Mobile Maps ger varje användare i fält ett arbetsverktyg som är anpassat till uppgiften. Vare sig det gäller registrering av olika objekt, dokumentation av jourärenden eller annan förrättning, arbetar ni alltid med era egna kartbilder och de objektdata som olika behörigheter ger åtkomst till. Plattformen förmedlar standardiserade webbtjänster, som WMS, WFS och WFS-T. Det gör att Intergraph Mobile Maps är mycket flexibelt och kan sättas upp helt utifrån era egna behov.

Abonnemang med låg tröskel

Flexibiliteten syns också på ert abonnemang, där priset speglar omfattningen av den verksamhet plattformen ska betjäna. Tröskeln för att komma igång är mycket låg och gör att ni kan börja i liten skala. Med startpaketet för 3750 kr/mån får ni allt som behövs för att komma igång. Då ingår grundläggande infrastruktur med er egen bakgrundskarta, samt uppsättning, drift och underhåll för följande plattformsmoduler:

 • En verksamhetsprofil (webbtjänster för ett tillämpningsområde)
 • En enhetsinstallation (anslutning för en iPad eller iPhone)
 • En användaridentitet (behörighet för en person)

Växer med behovet

Är behovet större eller skulle det öka med tiden kan ni när som helst anpassa abonnemanget genom att lägga till fler verksamhetsprofiler, enhetsinstallationer och användaridentiteter.

Därför valde Kastrups flygplats (CPH) Intergraph Mobile Maps

”Vi valde Intergraph Mobile Maps eftersom vi behöver uppdatera våra kartdata oftare än vad vi gjorde tidigare med traditionell mätutrustning. Samtidigt gör vi registrering tillgängligt för långt fler medarbetare än vad vi kunde med traditionella arbetsflöden. När vi redigerar data i fält, blir det i samma ögonblick tillgängligt på alla våra plattformar, mobilGIS, desktopGIS och webbGIS, eftersom vi använder öppna standarder.”

Jakob Aksel Worm, Ingenjör på Köpenhamns flygplats Kastrup (som använder en skräddarsydd version av Intergraph Mobile Maps)

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 12/11/2016 1:46:40 AM