Utbildning SG&I

GIS/Kartografi

GeoMedia grundkurs
GeoBas grundkurs
GeoBas Admin workshop

GeoMedia fördjupning (workshop)
GeoMedia utveckling

GeoMedia grundkurs

Längd: 3 dagar
Pris: 12 000:-
Målgrupp: GeoMedia-användare.
Förkunskap: Vana av arbete med Windows.

Beskrivning:
Kursen lär ut grunderna i hur GeoMedia är uppbyggt och fungerar. Man får lära sig hur man på ett produktivt sätt arbeta med GeoMedia för att göra analyser och presentationer av data från olika format. Övningarna varvas med teoretiska genomgångar.

Innehåll:
- Grundläggande terminologi och teori
- Koppla upp sig mot olika databaser
- Presentera kartdata
- Skapa och administrera en GIS-databas
- Digitalisera och redigera kartdata
- Dynamiska analyser
- Tematisk kartering
- Buffertzoner
- Databasrelationer
- Rasterhantering
- Texthantering
- Geografiska filter
- Koordinatsystem
- Ini-filer
- Omvandla CAD till GIS.
- Import och Export
- Layout, och utskrift (plottning)
- Med mera

GeoBas grundkurs

Längd: 3 dagar
Pris: 12 000:-
Målgrupp: GeoBas-användare.
Förkunskap: Vana av arbete med Windows.

Beskrivning:
Kursen lär ut grunderna i hur GeoBas är uppbyggt och fungerar. Man får lära sig hur man på ett produktivt sätt arbeta med GeoBas Pro. Övningarna varvas med teoretiska genomgångar.

Innehåll:
- Grundläggande terminologi och teori
- Zoom och panorering
- Sökfunktioner
- Filterfunktioner
- Manérhantering
- Attributhantering
- Skapa objekt
- Redigering
- Statushantering
- Mätarkiv
- Exportera
- Läsa externa data
- Konstruktionsfunktioner
- Objektkatalogen / metadata
- Posta / återställa objekt
- Länka GeoBas till GeoMedia
- Layout och utskrift från GeoMedia
- Med mera

GeoBas Admin workshop

Längd: 2 dagar
Pris: 8 500:-
Målgrupp: GeoBas-administratörer.
Förkunskap: GIS och databashantering.

Beskrivning:
Kursen lär ut grunderna i hur GeoBas systemdatabas är uppbyggt och fungerar. Man får
lära sig uppbyggnad av egna arbetsflöden genom konfigurering med olika regelverk.

Innehåll:
- Genomgång av Systemkatalogens möjligheter
- Skapa verksamhetsmoduler och arbetsflöden
- Behörighetssystemet
- Versionshantering
- Fältdatahantering och mätarkiv
- Objekttopologi och -relationer
- Export och import
- En titt på underliggande systemdatabas
- Felsökning

 

GeoMedia fördjupning (workshop)

Längd: 1 dag
Pris: 4400:-
Målgrupp: Vana GeoMedia- och GeoMedia Professional-användare.
Förkunskap: Motsvarande GeoMedia Grundkurs. Kunskap om databashantering.

Beskrivning:
Workshopen utgår från användarnas behov. Dessa kan i förväg avisera olika funktioner/områden i GeoMedia/GeoMedia Professional de vill fördjupa sig i. Innehållet i kursen varierar alltså från kurs till kurs. Användarna kan ta med sig egna datorer och egna data.

Exempel på innehåll:
- Avancerade analyser (Functional attributes, Analytical Merge, Aggregation m.fl.)
- Avancerade maner (t.ex. attributdrivna och multipla stilar)
- Massladdning av data
- Massuppdatering av attribut
- Kontroll och rättning av geometriska data
- Avancerad digitalisering
- Skapa och konfigurera en GIS-databas
- GeoMedias metadatahantering.
- Export till externa format
- Fördjupning i Layout och utskrift

 

GeoMedia utveckling

Längd: 4 dagar
Pris: 16 000:-
Målgrupp: Personer som vill utveckla egna applikationer eller kommandon med GeoMedias objekt.

Förkunskap:
Erfarenhet av programmering med något Windows-utvecklingsspråk (t ex Visual Basic, C eller C++). Visual Basic är att föredra, då detta kommer att användas i kursen, men inte ett krav. Kännedom om GIS och eller GIS-applikationer förväntas.

Beskrivning:
Kursen varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar. Övningarna skrivs med Visual Basic. Du kommer att erhålla såväl kursmaterial som färdiga lösningsförslag till övningsuppgifterna. Alla övningsuppgifter och dokumentation är på engelska.

Innehåll:
- Allmänt om automatisering
- GeoMedias automatiseringsmodell
- Skapa en egen applikation
- GDO-servrar
- MapView-kontroll
- Skapa GeoMedia-kommandon
- Anpassningstekniker
- GeoMedias Command Wizard
- Förstå olika typer av kommandon
- GeoMedia Professionals automatiseringsmodell
- Skapa GeoMedia Professional-kommandon

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 12/9/2016 1:04:22 PM