Utbildning SG&I

 

Utbildning i Sverige

Vi utbildar våra kunder för att de skall få ut bästa möjliga produktivitet vid användande av våra lösningar. Kurserna hålls på vårt kontor i Sollentuna men kan också anordnas på plats hos kund.

Kursanmälan:
Du bokar per telefon: 08-92 54 00 eller
mejl: support-sweden@intergraph.com

Plats:
Kurserna hålls i Intergraphs Utbildningslokaler, Hammarbacken 10, Sollentuna.

Bekräftelse:

Efter anmälan får du en bekräftelse med information om kursen. Faktura skickas separat.

Avbokning:

Vid avbokning två veckor före kursstart eller tidigare debiteras 800 kr. Avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras full kursavgift. Bokad kursplats kan dock överlåtas till annan deltagare från samma företag.

Kursavgift:

Priserna för de olika kurserna finner du i kursbeskrivningarna.
I kursavgiften ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.
Lagstadgad moms tillkommer.
Kurser som är inkluderade i kontrakt ska utnyttjas senast 12 månader efter det att kontraktet signerades.

Förbehåll:

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar och möjlighet att ändra kursdatum eller ställa in planerade kurser vid t ex för få deltagare, utan ersättningsskyldighet.   

 

Utbildning i USA

Kurser som finns tillgängliga på vårt huvudkontor i USA finner du här.

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 12/10/2016 8:01:05 PM