Enterprise Engineering Software

PP&M
 • Process, Power
  & Marine (PP&M)

  Intergraph PP&M är världsledande leverantör av projekteringsverktyg avsett för process, energi och marin industri

Geospatially Powered Solutions

SG&I
 • Security, Government
  & Infrastructure (SG&I)

  Intergraph SG&I is a leading, global provider of geospatially powered solutions to the
  Security, Government &
  Infrastructure markets.

Process, Power & Marine (PP&M)

Intergraph PP&M har varit en teknologisk nyskapare inom process, energi och marin industri i mer än 20 år. Vi är världsledande leverantör av programvara till projekteringsverksamhet för konstruktion, installation och drift av anläggningar, fartyg och offshore-anläggningar.

I mer än 100 länder världen över, förlitar sig anläggningsprojektörer och anläggningsägare på våra produkter för att höja produktiviteten och sörja för säker och tillförlitlig drift. Som industrins marknadsledare, är Intergraphs engagemang i sina kunders framgång erkänt över hela världen. Genom våra överlägsna produkter, tillhandahåller vi morgondagens projekteringsverktyg – idag.

Security, Government & Infrastructure (SG&I)

Intergraph SG&I has served as a leading, global provider of geospatially powered solutions to the Security, Government & Infrastructure industries for nearly 40 years. Customers in more than 100 countries rely on our deep domain expertise and industry-specific solutions to manage critical assets, prevent and respond to incidents, and support mobile resources.

Our solutions enable defence and intelligence, public safety, government, transportation, photogrammetry, utilities and communications organisations to organise vast amounts of complex data into understandable visual representations, enabling them to make better and faster operational decisions vital to the safety, prosperity and well-being of millions of people around the world each and every day.

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/17/2017 6:07:14 PM