Support

Support

Support

Både felanmälning av problem och frågor om användarstöd och handhavande av produkter som täcks av serviceavtal, görs via Intergraphs helpdesk. Intergraphs helpdesk kan nås genom:

Om ni har underhållsavtal, följ länken.

Om ni inte har underhållsavtal, ta kontakt via info-sweden eller info-norway .

 

 

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/16/2017 8:02:32 AM