Tüketim Malları

İmalat tesislerinin tasarımı, inşası ve işletmesi


Tüketim malları üreten şirketler, kısa mühendislik sürelerine sahiptir ve fikirlerini pazara çok hızlı sunarlar. Bu, değişen müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamak için, milyon dolarlık makinelerin, tesislerin ve genel anlamda iş proseslerinin ayarlanarak pazara sunulması için çok daha uzun bir süre anlamına gelebilir. İmalat tesisi tasarımı için Intergraph çözümlerini kullanarak, tüketim malları sektörü tesislerini daha iyi tasarlayabilir, tesis verilerini daha etkili şekilde yönetebilir, malzeme yönetim süreçlerini geliştirebilir ve genel imalat tesisi verimliliğini artırabilir.

3D Modelleme ve Görselleştirme

Tüketim pazarında her geçen gün artan harcamalarla desteklenen küresel ekonomi büyümeye devam ettikçe, kapasiteyi artırma ve üretim tesislerini genişletme ihtiyacı da büyümektedir. Intergraph’ın tesis tasarım çözümleri, Intergraph’ın tam entegre SmartPlant® 3D tesis tasarım ve SmartPlant Review görselleştirme uygulamalarını kullanan lider tüketim malları imalatçıları tarafından, dünya çapındaki büyük imalat tesislerinin planlaması, tasarımı ve inşasının ayrılmaz bir parçası olarak kullanılmıştır. Yeni imalat tesisleri, SmartPlant 3D’nin içindeki güçlü tesis yerleşim ve tasarım araçları kullanılarak kısa sürede optimize edilebilmektedir. Intergraph’ın tesis tasarım çözümlerini kullanan şirketler arasında, son otuz yıldır büyük imalat tesislerinin tasarımını ve inşasını gerçekleştiren Procter & Gamble bulunmaktadır. Daha fazlası için tıklayınız

Mühendislik ve Şemalar

Pazar ihtiyaçları ve eğilimleri tarafından yönlendirilen bir sektör, titiz bir mühendislik ve tasarım çözümüne ihtiyaç duyar. Tüketim malları sektörü, paketlenmiş ürünlere dayalıdır ve yeniden konfigürasyon ihtiyacı, yeni veya geliştirilmiş üretim hatlarına bağlıdır. SmartPlant Mühendislik ve Şema çözümleri, paketlenmiş ürünler için tüketim malları imalat tesisi tasarlamak ve bağlantıları ve hazır ürünleri oluşturmak için gerekli olan imkânları sunmaktadır. Bununla birlikte yazılım, üretim hatlarının yeniden düzenlenmesi ve bakım gibi işletme görevlerinin desteklenmesi için kullanımı kolay, esnek bir çözüm sunmaktadır. Daha fazlası için tıklayınız

Bilgi Yönetimi

Tüketim malları müşterileri için tesis, en uygun kapasiteyle çalışmalıdır. Pazar taleplerini minimum fireyle karşılamak için, hem dâhili hem de harici birçok disiplinin işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Intergraph bilgi yönetiminin size sunduğu, bilgi yaşam döngüsünün koordine edilmesi ve değer-zincir işbirliğinin desteklenmesidir. Daha fazlası için tıklayınız

Satın Alma, İmalate ve İnşaat

Tipik yeni bir tüketim malları imalat tesisinde veya eklentisinde, toplam maliyetin % 10-15’i mühendislik tasarımına ayrılırken; % 50-60’ı malzemeyle ilgilidir. Verimsiz malzeme yönetiminden kaynaklanan ihtiyaç fazlası malzemenin, yalnızca yüzde beş seviyelerinde kalsalar bile, ortalama sermayeli bir projede milyon dolarlık zararlara neden olabildiği bilinmektedir. Sürekli yönetim ve proje performansı olmaksızın, çizelgedeki gecikmeleri önleyecek düzeltici önlemlerin alınması çok zordur. Bu gecikmeler, tüketim malları imalat tesisi sahibinin üretim ve satışını etkilediğinde, çok daha pahalıya gelebilmektedir. Söz konusu karmaşık işletme faaliyetlerinin proje süresinin tüm aşamaları boyunca entegre bir ortamda verimli şekilde yönetilmesi, büyük önem taşımaktadır. Daha fazlası için tıklayınız

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/21/2017 6:43:13 AM