3D Modelleme ve Görselleştirme

Intergraph’ın tesis tasarım sistemleri ailesi, maden çıkarma ve cevher işlemede işleme tesisleri ve altyapının tasarımını ve inşasını desteklemek için metal ve madencilik endüstrisi tarafından kullanılmaktadır. Ham materyallerin ağır makinelere bağlı taşıma sistemleriyle taşınmasındaki karmaşıklıklar, özellikle yapısal tasarım alanında olmak üzere,  SmartPlant® Enterprise'ın 3D yerleşim araçları için mükemmel uyum sağlamaktadır. SmartPlant 3D, günümüz madencilik, mineral ve metal tesislerindeki kompleks kaplamalı çelik şutların, geçişlerin ve kanal sistemlerinin tasarımına imkan veren çekirdek teknolojilere dayanmaktadır.

  • EPC’ler
  • EPC’ler ve O/O’lar

Çok Disiplinli 3D Tesis Modelleme ve Tasarımı

SmartPlant 3D, Intergraph’ın son 3D tesis tasarım çözümü, genel tasarım kalitesi ve veri bütünlüğünü arttırırken, günümüzün karmaşık işlem tesisi tasarımındaki tüm kilit disiplinler çevresinde tasarım, modelleme ve teslimat üretim verimliliğini belirgin ölçüde arttırmaktadır.

Microsoft ve Oracle’ın endüstri standardı veri tabanı teknolojilerini kullanan SmartPlant 3D gerçek, veri merkezli bir tesis modelleme ortamıdır. Bu özellikli, çok disiplinli tasarım ekibinin tüm akıllı tesis teslimatlarının üretildiği akıllı 3D tesis modeli oluşturmasına imkan sağlamaktadır. SmartPlant 3D ayrıca ( SmartPlant Spoolgen® vasıtasıyla) fabrikasyon ihtiyaçları ve (SmartPlant Isometrics vasıtasıyla) daha küçük boru tesisatı projeleri için yakın entegrasyonu kapsamaktadır.

SmartPlant 3D, aşağıda belirtilenler gibi, kilit tesis tasarım faaliyetleri için kullanılan bir dizi entegre görev içermektedir:

  • Proje Kurulum ve Referans Veri Görevleri — Çok disiplinli bileşen katalogları ve özelliklerinin tanımı ve yönetimi 
  • Tasarım Yardımcıları — 3D ortam yönetim araçlarıyla kombine akıllı ızgaralar
  • 3D Modelleme — Boru tesisatı, ekipman, yapı (modelleme ve entegre analiz dahil), inşaat/temel, elektrik kablo tepsisi, HVAC kanal sistemi ve çok disiplinli askılar ve destekler
  • Çizimler ve Raporlar — Akıllı proje teslimatlarının (ortografik çizimler, boru tesisatı izometrikleri ve raporlar) tanımı, oluşumu, yönetimi ve güncellemesi

Kapsamlı 3D müdahale tespit ve görselleştirme fonksiyonları, tüm 3D modelleme disiplinleriyle tamamen entegredir. Etkileşimli müdahale tespitini tamamlayan SmartPlant 3D, ayrıca tüm 3D tesis modelinin genel bütünlüğünü düzenli olarak kontrol eden eşsiz bir sunucu tabanlı müdahale ortamı içermektedir.

Mühendislik Tasarımı Otomasyonu

SmartPlant 3D, çizim tanımı, açıklaması ve boyutlandırması ile tekrarlanan tasarım görevleri gibi gereksiz, zaman harcayan iş akışlarını ve görevlerini basitleştirir ve hatta ortadan kaldırırken; tesis tasarımını ve teslimat otomasyonunu yeni seviyelere taşımaktadır.  Bir dizi çok disiplinli otomasyon özelliği, SmartPlant 3D’nin standart özelliği olarak gelmektedir ve bu özellikler özel proje veya müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde genişletilebilmektedir.

SmartPlant 3D’nin otomasyon ortamı, organizasyonlara özel mühendislik ihtiyaçlarıyla ilgili yüksek seviyeli, stratejik otomasyonları geliştirme fırsatı sunmaktadır. Genel olarak SmartPlant 3D otomasyonları, birçok geleneksel yaklaşımla karşılaştırıldığında, rekabet avantajını daha da ileri taşıyabilmektedir.

Tesis Tasarımı, Süreç, Enstrümantasyon ve Elektrik Disiplinleri arasında Tasarım Entegrasyonu

Diğer mühendislik disiplinleri arasında veri ve uygulama entegrasyonu, SmartPlant 3D’nin tesis tasarım ortamının önemli bir özelliğidir.

SmartPlant Foundation vasıtasıyla entegre edilen P&ID odaklı boru tesisatı tasarımı ve karşılaştırma, artık SmartPlant 3D ile yapılabiliyor. İlk olarak SmartPlant P&ID’de oluşturulan akıllı şematik veriler, araçlar arasındaki veri tekrarının ortadan kaldırılmasının yanı sıra, şematikler ve fiziksel tesis tasarımları arasında tutarlılığı sağlamak için doğrudan SmartPlant 3D boru tesisatı görevinde kullanılabilir.

SmartPlant Electrical kullanılarak oluşturulan akıllı elektrik verileri, akıllı elektrik kablo çizelgelerine dayalı SmartPlant 3D’de akıllı, otomatik kablo yönlendirme için kullanılabilir. Ardından, doğru kablolama verileri SmartPlant Electrical’da kullanılmak üzere SmartPlant 3D’den geri gönderilebilir.

Enstrümantasyon için SmartPlant 3D, aynı hizada enstrümanlar oluşturmak için SmartPlant Instrumentation kullanılarak oluşturulan aynı hizadaki enstrüman verileriyle entegre olmaktadır.  Sonuç, SmartPlant mühendislik çözümleri kullanılarak verilerin yeniden kullanımı ve bütünlüğünün güvence altına alındığı gerçek, entegre bir tasarım ve mühendislik ortamıdır. 

Mühendislik Bilgisi Kazanımı ve Yeniden Kullanımı

SmartPlant 3D, tasarım ekibini desteklemek için mühendislik kurallarının geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili imkanları içermektedir. Kapsamlı bir mühendislik kuralları yelpazesi, SmartPlant 3D’yle birlikte gelmektedir. Organizasyon içerisinde mühendislik bilgilerini kazanmak için, ek mühendislik kuralları da tanımlanabilir; bu işlem, genel proje bütünlüğü ve tasarım kalitesini korurken, tüm kilit disiplinler çevresinde deneyimli ve deneyimsiz proje ekiplerinin artan karmasını dengelemenize imkan sağlar.

SmartPlant 3D, ayrıca, detaylı 3D modelleme esnasında tüm tesis disiplinleri çevresinde tasarım verilerinin yeniden kullanımına imkan verir. Bu durum, mühendislik çalışma saatlerinin azaltılması üzerinde büyük etkiye sahiptir ve “akıllı” bileşenler ve tesisatlar vasıtasıyla gerçek modüler tabanlı tasarım için potansiyel sunmaktadır.

Mühendislik Değişim Bildirimi ve Yönetimi

SmartPlant 3D, tasarımcıları herhangi bir tasarım değişikliğinden otomatik olarak haberdar eden eşsiz bir özelliğe sahiptir. Tasarımcılar, tamamen SmartPlant Foundation tarafından yönetilen ve kontrol edilen elektronik bir “Yapılacaklar” listesi yoluyla, kendi tasarım faaliyetlerindeki değişikliklerle ilgili bildirim alırlar. Bu ortam, tasarım ömrü boyunca tüm mühendislik değişikliklerinin izlenmesi ve yönetilmesi sırasında önemli avantajlar sunmaktadır.

Otomatik Ortografik ve Boru Tesisatı İzometrik Çizimleri ve Raporları

SmartPlant 3D, akıllı 3D teslimat çizimlerinin doğrudan 3D tesis veri tabanından üretimini otomatikleştiren eşsiz bir dizi araç sunmaktadır.  Kullanıcılar, otomatik olarak doğru, tam boyutlandırılmış ve açıklamalı ortografik çizimler alabilmektedirler.

Benzer şekilde SmartPlant 3D, tüm boru tesisatı izometriklerini otomatik olarak oluşturmak için kullanılan fiili standart bir çözüm olan  ISOGEN®’i içermektedir; bu çözüm, en son tasarım durumunu yansıtmak amacıyla çizim yapma ve güncelleme için gerekli olan süreyi önemli ölçüde kısaltmaktadır.

Kavramsal Tesis Yerleşimi

SmartPlant 3D'nin kardeş ürünü SmartPlant Layout, hem yeni projeler için başlangıç bütçe sermayesi arayan tesis sahipleri hem de tanımlanan koşullar, mühendislik kapsamı ve bütçeler çerçevesinde uygun tesis yerleşimleri geliştirmeyi ve düzenlemeyi amaçlayan EPC’ler için alternatif 3 boyutlu tesis yerleşim ve yapılandırmalarının geliştirilmesine yönelik bir çevre sunmaktadır. Harici hat listesi verileri ile bütünleşen otomatik, kural tabanlı boru yönlendirmesi ya da SmartPlant P&ID'ler, yeni bir tesis yerleşiminin tanımlanması için gerekli zamanı önemli oranda azaltmaktadır. Önde gelen üçüncü şahıs maliyet hesaplama yazılımları ile sağlanan doğrudan entegrasyon sayesinde Intergraph’ın tesis yerleşim çözümlerinin sunduğu faydalar daha da artmaktadır. Bu işlem, farklı 3 boyutlu tesis yerleşimlerinin her yerleşimin hem de genel maliyetlerin kusursuzlaştırılması bakımından karşılıklı değerlendirilerek en maliyet verimli tasarımın belirlenmesini sağlamaktadır.

Akıllı Tasarım

SmartPlant 3D, bugünkü teknolojilerin ve çözümlerin ötesinde, kendi akıllık 3 boyutlu tesis objelerine dayanarak bilgisayar veri tabanlı tesis modelleri oluşturan etkileşimli tasarımların elde edilmesini sağlamaktadır. Intergraph, bu "akıllı" nesneleri kullanarak (örneğin bir boru, kontrol vanası ya da yapısal çelik eleman) akıllı 3 boyutlu tasarım imkanlarını daha da ileriye taşıyan yenilikçi teknolojileri kullanımınıza sunmaktadır.

Küresel Bağlantı – Eş zamanlı, Ortaklaşa Mühendislik

SmartPlant Enterprise çözümleri, tesisin yaşam zinciri boyunca küresel EPC ve O/O işbirliğini, endüstri standardı veri tabanı kopyalamaya dayalı en yeni iş paylaşım teknolojilerini kullanarak tam olarak desteklemektedir. Intergraph'ın tesis tasarım çözümlerini kullanan gerçek küresel iş paylaşımı, EPC'lerin, alt tedarikçilerinin ve O/O’ların ulusal yada uluslararası sınırların ötesine genişletilebilen tek bir tasarım ortamında işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durum, dünya çapında farklı bölgelerde sınırlı kaliteli mühendislik kaynaklarının kullanımını en üst seviyeye yükseltmekte ve yeni tesis tasarımını gerçek anlamda işbirliğine ve bütünleşik tasarım çevresine dayalı olarak gerçekleştirmeyi sağlamaktadır.

Açık Sistemlerin Bütünleşmesi

SmartPlant 3D, diğer SmartPlant Enterprise ürünleri ve harici üçüncü şahıs uygulamaları ile kapsamlı veri ve uygulama bütünleştirmesini tam olarak desteklemektedir. SmartPlant 3D'nin açık sistem mimarisi, günümüzün projelerinde kullanılan mühendislik yazılımı araçları ile gerçek karşılıklı çalıştırılabilirliği desteklemek için, veri ve grafik alışverişinde güncel sanayi standartlarını kullanmaktadır.

Tasarım Görselleştirme

Intergraph’ın SmartPlant Review görselleştirme yazılımı ile tasarım görselleştirme ve tasarım inceleme tam olarak desteklenmektedir. SmartPlant Review, SmartPlant 3D tesis modeli ile tam olarak bütünleşerek, tasarımcıların tasarım bütünlüğünü sağlamak için 3 boyutlu tesis modelinde kapsamlı tasarım incelemeleri gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

Ayrıca, ekleme (add on) modüller, inşaat simülasyonu ve sahada çizim oluşturulması gibi özel mühendislik görevlerine değinmektedir. Ayrıca SmartPlant Review, bağlam içinde tasarım görselleştirmesini kolaylaştırmak amacıyla harici lazer nokta-sislenim verileri ile bütünleşme sağlamaktadır.

SmartPlant Review, hem tasarım incelemesinde hem de tesis sahiplerinin görselleme ve 3 boyutlu tesis modellerinin “etrafında dolaşmalarını” içeren tasarım incelemelerindeki EPC’ler için geçerlidir.

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 4/29/2017 2:22:31 PM