Metal ve Madencilik

Metal, madencilik ve mineral tesislerinin tasarımı, inşası ve işletmesi

Metal ve Madencilik

Safety in the Engineering Enterprise


Watch a multimedia presentation and participate in a Webinar. Learn More.

 

Demo Center

Have you seen the new solution? Check out the SmartPlant 3D Materials Handling Edition Demo Center.

 

Read the New Insight Magazine

InSight

Focus on the oil and gas industry features Samsung Heavy Industries, SATORP Jubail Refinery, and more. Plus, GlaxoSmithKline success story is profiled. Read magazine.


Download Recorded Webinars

 

GetSmart Webinar Series

 

Metal ve madencilik sektörü, dünya ekonomisinin başlıca sektörlerinin ihtiyaç duyduğu temel hammaddeleri sağlar. Bu pazar, eşi benzeri görülmemiş bir büyüme dönemi geçirmektedir. Asya ve Güney Afrika’daki gelişen ekonomiler, daha yüksek yaşam standartlarını karşılamak için, hem kömür hem de mineral tüketimini artırmaktadır. Intergraph tesis otomasyon çözümleri, başlangıçtaki tasarım aşamalarından faaliyetlerin başlamasına kadar geçen sürede, gelişmiş varlık performansına imkan vermek için mühendislik verilerinin daha iyi yönetilmesini sağlayarak, sektörün daha yüksek üretim hedeflerine ve işletme mükemmeliyetine ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

Download Metals and Mining Industry Brochure

Download SmartPlant® 3D Materials Handling Edition Solution Sheet

3D Modelleme ve Görselleştirme

Dünya geneline yayılmış büyük faaliyetlerin bazılarında cevheri çıkarma ve işleme ihtiyacı, madencilik, malzeme çıkarma, işleme ve nakliye tesislerinin zamanında tasarlanması ve inşasıyla ilgili büyük bir talebe neden olmaktadır. SmartPlant® 3D, tesislerin metal ve madencilik sektörü için tasarlanma metodunu yeniden belirliyor. Çözüm, söz konusu tesislerin karmaşıklıklarını ve ölçeklerini tamamen destekleyebilen ve yönetebilen entegre bir tasarım ortamı sunmaktadır. SmartPlant 3D, yapısal ekipmanlar, inşaat ve ağır tesis ekipmanları, iletim sistemleri ve boru sistemi disiplinleri arasında yakın entegrasyon getirmektedir. Daha fazlası için tıklayınız

Mühendislik ve Şemalar

Madencilik ve metal faaliyetlerinde bulunan proses tesisleri, çok fazla bakım gerektirir.  SmartPlant Mühendislik ve Şemalar, devam eden bakımı desteklemek ve bakımların sıklığını ve süresini düşürmek için gelişmiş veri erişimine imkan sağlayan ilişkili enerji ve kontrol gereksinimleriyle birlikte, kurulumun tasarlanmasına imkan vermektedir. Önceden hazırlanmış büyük ekipmanların tasarımı ve önemli enerji dağıtım şebekelerinin entegrasyonu, SmartPlant Mühendislik ve Şemalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Daha fazlası için tıklayınız

Bilgi Yönetimi

Madencilik faaliyetleri, geniş alanları kapsar ve genellikle çok uzak yerlerde konumlanır.  Söz konusu tesisleri küresel bir değer-zincir perspektifinden işletme becerisi, verimli bilgi yönetiminin karşılaştığı bir zorluktur. Intergraph’ın bilgi yönetim ürünleri, önde gelen birçok madencilik şirketinin dünya kaynaklarından yararlanmasına ve verimli maden çıkarma faaliyetlerinde bulunmasına yardımcı olmaktadır. Daha fazlası için tıklayınız

Satın Alma, İmalate ve İnşaat

Tipik yeni bir işleme tesisinde, toplam maliyetin % 10-15’i mühendislik tasarımına ayrılırken; % 70-80’i malzemeyle ilgilidir. Verimsiz malzeme yönetiminden kaynaklanan ihtiyaç fazlası malzemenin, yalnızca yüzde beş seviyelerinde kalsalar bile, ortalama sermayeli bir projede milyon dolarlık zararlara neden olabildiği bilinmektedir. Sürekli yönetim ve proje performansı olmaksızın, çizelgedeki gecikmeleri önleyecek düzeltici önlemlerin alınması çok zordur. Bu gecikmeler, proseste geç fark edildiklerinde ve işletmeye alma ve faaliyet zamanını geciktirdiklerinde, çok daha pahalıya gelebilmektedir. Söz konusu karmaşık işletme faaliyetlerinin proje süresinin tüm aşamaları boyunca, SmartPlant Malzeme Yönetimi kullanılarak entegre bir ortamda verimli şekilde yönetilmesi, büyük önem taşımaktadır. Daha fazlası için tıklayınız

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/21/2017 5:12:14 AM