Bilgi Yönetimi

Metal ve madencilik endüstrisi, dünya ekonomisinin başlıca sektörlerinin ihtiyaç duyduğu temel ham maddeleri sağlamaktadır. Bu pazar, hızlı bir şekilde değişmektedir. Örneğin, Güney Amerika ve Asya’daki gelişen ekonomiler, daha yüksek yaşam standartları için talepleri karşılamak amacıyla artan mineral materyali tüketimine sahiptirler.  Intergraph çözümleri, tesislerini daha iyi inşa ederek ve dokümanlarını elektronik ortamda yöneterek metal ve madencilik endüstrisinin daha yüksek üretim hedefleri ve düzenleyici şartlarla ilgili zorluklarla yüzleşmesine yardımcı olabilir.

  • EPC’ler ve O/O’lar
  • O/O’lar

Uygulama Entegrasyonu

SmartPlant® Foundation, SmartPlant Enterprise'a uygulama entegrasyon ünitesi sağlamaktadır.  Katılımcı araçlar (Intergraph ve diğerleri) arasında çekirden veri takas servisleri, verilerin disiplinler arasında zamanında paylaşılmasını ve böylece proje süresince tutarlı olmalarını ve yüksek maliyetli, zaman harcayan hataların ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Doküman Yönetimi

Revizyonlar ve versiyonlar, mühendisliğin doğasında vardır. SmartPlant Foundation, bilgiye erişimi, değişiklik yönetimini ve karar desteğini artıran mühendislik odaklı doküman yönetim fonksiyonları sunmaktadır.

Doküman Kontrolü

Kayıt yönetimi ve aktarımı, inşaat dünyasının kritik bir parçasıdır. SmartPlant Foundation, denetim izleme ve onay yönlendirme ile birlikte, hem dahili hem de harici aktarım kapasitesi sağlamaktadır.

PDM/PLM

Konfigürasyon kontrolü ve değişiklik etki analizi, büyük, karmaşık projelerin yönetilmesi için gereklidir. SmartPlant Foundation ilişki yönetim teknolojileri, tasarım, lisanslama ve işletme temelinin korunmasını ve fabrikasyon, düzenleme ve bakım şartlarının desteklenmesini sağlamaktadır.

Süreç İş Akışı Otomasyonu

Ayrı araçları bir kemer haline getiren görev otomasyon, yönlendirme, teslimat ve ifa sisteminin sağlanması, iş uygulaması kontrolü ve standardizasyonu vasıtasıyla kaliteyi ve üretkenliği artırmak isteyen şirketlere önemli bir katkıda bulunmaktadır. SmartPlant Foundation, yapılandırılmış iş akışı süreçlerinin tasarımı, geliştirilmesi, ifası ve denetlenmesi için araçlar sunmaktadır.

Veri Devir-Teslimi

Birçok O/O, sorunsuz başlangıç ve faaliyet geçisi sağlamak için, standartlaştırılmış devir-teslim uygulamaları kullanmaktadır. EPC’ler, bunu, proje uygulama portföylerine değer ekleyen bir ticaret farklılaştırıcısı olarak görmektedirler. Her iki durumda da, SmartPlant Foundation pazar lideri veri ve doküman devir-teslim sistemidir.

Tedarikçi ve Proje Uygulama Portalı

Global projeler, global işbirliği gerektirirler. Bilgi takasları, karar desteği ve uzaktan işbirliği. SmartPlant Foundation Web Portalı, masaüstünde hiçbir kaynak uygulama aracına ihtiyaç duymaksızın, dünya üzerindeki proje partnerleri için bilgiye erişim sağlamaktadır.

Çok Formatlı Görüntüleme ve Biçimlendirme

Tüm büyük projeler, farklı formatlarda doküman, çizim, 3D model ve veri tabanı oluştururlar.  SmartPlant Foundation’la birlikte gelen SmartPlant Markup Plus, Intergraph’ın 3D model akış teknolojisi de dahil olmak üzere, 150’den fazla dosya formatını desteklemektedir.

Mekanik Tamamlamalar

Mekanik tamamlama, işletmeye alma ve başlangıç, her türlü sermaye projesinin en sıkıntılı ve maliyetli aşamalarını oluşturmaktadır. Teslim ekibinin, varlığın durumunu ve konumunu bilmesinin temin edilmesi SmartPlant® Foundation Mechanical Completions’ın önemli bir işlevidir.

İşletme tesisi yapısına dahil edilen tamamlayıcı veriler, operasyonların daha hızlı başlamasını sağlamaktadır. Teslim verileri, projenin şirket için gelir üretir hale gelmesini sağlayacak noktayı yansıtmaları nedeniyle ek değer sunmaktadır. Bu sürecin geliştirilmesi, proje sahibinin yatırım getirisinin geliştirilmesine kritik önem taşımaktadır.

Ayrıca, bir EPC, verileri hızla ve kolayca teslim ederek maliyet yapısına katkıda bulunabilir. Tesisin bir sistem içerisinde tasarlanması amacıyla ihtiyaç duyulan başlangıçtaki yüke yönelik EPC’ye önceden sahip olan proje sahipleri neden bu verileri başka bir sisteme tekrar yüklemek için zaman ve çaba harcasın? Süreç geliştirilmekte, maliyetler azalmakta ve insan hatasına bağlı potansiyel tehlikeler ortadan kaldırılmaktadır.

Intergraph, SmartPlant® Foundation’a bu bilginin diğer Intergraph ürünlerinde veya diğer işletme/bakım sistemlerinde yönetilmesini sunmaktadır. SmartPlant Vakfı ek üretkenlik kazanmak amacıyla Meridium ile bütünleşmektedir. SmartPlant Foundation, SmartPlant Enterprise for Owner Operators çözümünün bir elemanıdır.

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/18/2017 7:35:29 AM