Intergraph® Mal Sahibi İşletmeciler için SmartPlant® Enterprise Yayınladı Proje Uygulama Çözümü

Çözüm proje değişikliklerini, uygunsuzlukları ve sorguları yönetmekte ve CAPEX’i yüzde iki-beş arasında düşürmektedir

HUNTSVILLE, Ala., Aralık. 2, 2008 – Intergraph®, Mal Sahibi İşletmeciler için SmartPlant® Enterprise (SPO) portföyünün üçüncü çözümü olan SPO Proje Uygulama (SPO Project Execution) ürününü yayınladı. Daha önce yayınlanan SPO Core ve SPO Operating Plant çözümlerinin tamamlayıcısı olan SPO Project Execution, Mal Sahibi İşletmeciler ve Proje Yönetimi Yüklenicileri tarafından yapılan yeşil alan/terkedilmiş alan sermaye giderleri (CAPEX) projeleri işlemlerini başarılı şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.

SPO çözümleri portföyü tesis sahibi işletmecilerine ve proje yönetimi yüklenicilerine mühendislik tasarımı ilkelerini yaratma ve yönetme, tesis operasyonlerını optimize etme, tesis hayat döngüsü üzerinden üretkenliği arttırma ve proje takvimlerini kısaltma imkanı vermektedir. SPO Project Execution, çekirdek iş işlemlerini yöneten ve uygulamadan önce gerekli olup proje değişikliklerini, uygunsuzlukları ve teknik sorguları yönetmek için gerekli hazır iş paketlerini içeren SPO Core çözümü üzerine kurulmuştur.

SPO Project Execution sayesinde elde edilen tasaruflar günümüzde milyar dolarlık projeleri bulan CAPEX projelerinin maliyetlerinde yüzde iki ila beş arasında değişmektedir. Bu tasaruflar proje değişikliklerinin gelişmiş yönetim ve görünebilirliği ile teknik sorgulara geç müdahale sonucu proje gecikmelerinden kaçınılması ve takvim kısaltma sonucu daha erken üretim sayesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca ilgili tesis varlıklarına ait uyumsuz verinin devri ile yıllık operasyonel giderlerinde her bir milyar dolarlık CAPEX yatırımında 2-3 milyon dolarlık tasaruf sağlamaktadır. Bu tasaruf tesis kazalarının olasılığını ve kazanın oluştukları yerleri azaltmaktan ve tesisin dökümantasyonunun daha hızlı sunulması imkanı ile tesisin daha hızlı bir şekilde tekrar üretime sokulabilmesinden gelmektedir.

Intergraph İşlem, Enerji & Denizcilik bölümü yönetici başkan yardımcısı Patrick Holcomb “SPO Project Execution’ın yayımlanması mal sahibi işletmecilere yönelik varlıklarını yönetmek, CAPEX projelerinde maliyetleri azaltmak ve tesis hayat döngüsündeki işletme ve bakım ihtiyaçlarında birlikte çalışabilirliği arttırma amaçlı araçlar sağlamaktaki faaliyetlerimizde başka bir önemli dönüm noktasıdır.”demekte.

SPO Project Execution çözümü tesis mühendisliği ve tasarımı projeleri içinde maliyet ve takvim gecikmeleri riskini azaltmaya yönelik benzersiz bir değişiklik kontrol seviyesi sunmaktadır. Sistem, otomatize edilmiş iş akışları ve mal sahibi işletmecinin proje onaylama matrislerinin kullanımı ile değişiklikler için gözden geçirme, onaylama ve uygulama döngüsü üzerinden denetlenibilir izlenebilirlik sağlamaktadır.

İlgili kanunlar, yönetmelikler, şirket yönetimi dökümanları ve proje gereksinimleri ile olan uyumsuzlukların projelerde yakın bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. SPO uyumsuzluk işlemi, teknik sorgular veya değişiklik yönetimi gibi  diğer SPO proje yönetimi işlemleri ile yakın şekilde bağlı ve entegre edilmiştir ve uyumsuzlukları yönetmek için düzenleyici gereksinimler ile uyumluluk göstermektedir. SPO uyumsuzluk işlemi, uyumsuzlukların gözden geçirilmesi ve onaylanmasında denetlenebilir izlenebilirlik, ile uyumsuzlukları tesisin ilgili kısmına alan veya sistem etiketi ile bağlanması olanaklarını vermektedir.

SPO içindeki teknik sorgu işlemi sorguların yönetimini ve işletilmesini oldukça kolaylaştırmaktadır. esnek iş akışı şablonları ve yönetim raporları sayesinde tutarlı işleme tarzı ve takip  sağlanmaktadır. SPO üzerinden teknik sorguların izlenmesi tesis mühendisliği proje yöneticilerine bir projenin tasarımı ve inşaat durumu hakkında mükemmel bir özet sunmaktadır.

SPO Project Execution’un ileriki sürümlerinde ilave olarak aşağıdaki işlemleri kapsaması düşünülmektedir:

  • Arayüz Kontrolü – mal sahibi işletmeci ile müteahhitler arasında karmaşık arayüzleri yönetmek
  • Denetleme Yönetimi – bulguların yönetimsel olarak takip edilmesi ve gözden geçirilmesini tanzim etmek
  • Risk ve Fırsat Yönetimi – risklerin ve fırsatların belirlenmesi
  • Risk Azaltma Ölçümleri – riskin “ kabul edilebilir en düşük seviyeye” çekilmesinde kullanmak üzere tesis risklerinin ve ölçümlerinin tanımlanması

# # #

Intergraph Hakkında

Intergraph müşterilerinin mühendislik ve çoğrafi alandaki karmaşık verilerini görsel hale getirme imkanını sağlayan yazılımların küresel lider sağlayıcısıdır. 60’dan fazla ülkede şirketler ve kamu kurumları yüksek miktarda veriyi anlaşılabilir görsel sununmlara ve kullanılabilir bilgiye dönüştürmek için Intergraph’ın endüstriye özel yazılımlarını kullanmaktadır. Intergraph’ın yazılım ve hizmetleri müşterilerinin daha verimli tesisler ve gemiler inşa etmesine ve yönetmesine, akıllı haritalar yaratmasına ve dünya çapında vatandaşlarını ile kritik altyapılarını korumalarına imkan vermektedir.

Intergraph Proses, Enerji & Denizcilik (PP&M) ve Güvenlik, Kamu Hizmetleri & Altyapı (SG&I) olmak üzere iki bölüm üzerinden faaliyet göstermektedir. Intergraph PP&M bölümü tesislerin, gemilerin ve açık deniz tesislerinin tasarımında, inşaasında ve işletilmesinde kullanılan kurumsal mühendislik yazılımları sağlamaktadır. Intergraph SG&I bölümü savunma ve istihabarat, kamu güvenliği, kamu kurumları, ulaşım, fotogrametri, kamu hizmetleri ve iletişim endüstrisine yönelik çoğrafi olarak güçlendirilmiş çözümler sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için www.intergraph.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

David Joffrion
Yönetici, Şirket İletişimi
+1.256.730.2315
david.joffrion@intergraph.com

© 2008 Intergraph Corp. Tüm hakları saklıdır. Intergraph ve Intergraph logosu Intergraph Corp. Ve bağlı şirketlerine ait Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır. Diğer marka ve ürün isimleri sahiplerine tescil edilmiş markalardır.Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/17/2017 10:27:42 AM