İsviçre/Gallen kantonu ve şehrinden İntergraph’ a faaliyet yönetimi ve bilgilendirme sistemi için görevlendirme

Sevk Etmeye yönelik donatılmış iş istasyonları ile kantonal ve kentsel acil durum merkezi

İSMANİNG/DİETİKON – ZÜRİH, 03.03.2008 – İntergraph (İsviçre) AG, İsviçrenin  St. Gallen Şehrinin Kanton ve Şehir polisine ait bütün acil çağrı numaralarına ait komuta merkezlerinin yenilenmesi için ihaleyi almıştır. St. Gallen’ in faaliyet yönetimi ve bilgilendirme sistemi (kısaca: ELIS SG) lisan sistemlerinin ve görüntü sistemi ile geniş alan ağı tesisinin yanı sıra özellikle bir komuta kontrol sistemi teslimatını kapsamaktadır. İki merkezi yerde toplam 17 sevk edici çalışma istasyonu içeren iki yedekli sistem kurulacaktır. Ön projenin yapımı Aralık 2007 de bitirilmiştir. İki yerdeki ELIS SG nin toplam devri özel yapımsal işlemler de dikkate alınarak 2010 senesine kadar planlanmıştır.

St. Gallen Kantonu ve Şehir polisi adları kanton acil çağrı merkezi (KNZ) ve şehir polisinin faaliyet merkezi (EZ) olan merkezi sistemlerini önümüzdeki yıllara yönelik olarak değiştirmelilerdir. Sistemlerde bulunan donanım teknik ömrünü doldurmuştur. Ayrıca yazılım ile donanım için olan bakım sözleşmeleri bitmektedir. Bu uygulama ihtiyacından dolayı Kanton St. Gallen Belediyesi St. Gallen Şehri ile birlikte iki yeni yerde merkezi sistemlerin oluşumunu karar vermişlerdir.

Projede kurumların birbirlerinin verilerine ulaşamadan birden çok kullanıcının hizmet görebileceği çok kurumlu çalışmaya uyumlu bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Projede Polis, ambulans, itfaiye ve uluslar arası acil durum merkezlerinin uç veya aşırı yüklenmelerde oluşan büyük ile çoklu olaylarda Kantonun ve St. Gallen şehrinin söz konusu iki polis kolordusunun birbirini her koşulda ve her zaman desteklemesini hedeflenmektedir. Mevcut yerlerdeki veriler ile kurulmuş arabağlantılar sayesinde yönetici güçler,  gezici ve sabit saha birimlerini yönetebilirken verimlerini de ölçebileceklerdir.

İntergraph ELIS SG kapsamında sunucu, ekran ve işletim sisteminin yanı sıra özellikle dünyaca kullanılan Bigisayar Destekli Sevk Etme sistemi I/CAD – İntergraph Aided Dispatch i teslim etmekte. Proje kapsamında İntergraph’ ın görevleri arasın detaylı gereksinim tespiti, gerçekleştirme, teslimat, kurulum, işletme, personel eğitimi ve bakım bulunmaktadır. Ayrıca İntergraph ELIS SG de farklı hizmetlerin ve çözümlerin uyumluluğunu sağlamaktadır. Uyumlaştırma, Tıbbi sorgulama sistemleri, trafik sistemi, bina sistemleri (ev tekniği, alarmlar, hücre alarmı, vb.), hesaplama modülü, harici alarm girişleri, çeşitli kamu uygulamaları, e-mail ve faks, GPRS hizmetleri ve görüntü ile geniş alğlarını içermektedir.

İntergraph, ELIS SG projesini öncelikle sahip olduğu ikna edici referansları sayesinde kazanmıştır. Dünyada 500 milyondan fazla insanın güvenliğinden ve sağlığından sorumlu organizasyonlar I/CAD’ yi hem küçük hem orta büyüklükte hem de büyük yönetim merkezlerinde kendini ispat etmiş komuta ve kontrol sistemi olarak kullanmaktadır.

(3.319 işaret)

St. Gallen Kantonal Acil Çağrı merkezi (KNZ) hakkında Bilgiler

St. Gallen Kantonal acil çağrı merkezi (KNZ) 1999 yılında ilk tam entegre donanımlı bütün acil çağrı numaraları için geçerli olan kantonsal acil çağrı merkezi olarak çalışmaya başlamıştır. KNZ de organize geçişli farklı uzmanlık alanları bulunmaktadır. Acil çağrılar, tehlike bildirimleri, trafik yönlendirmeleri ve ön uyarılar için bir dağıtım noktasıdır. Merkezde 117 (polis), 118 (itfaiye), 144 (ambulans), 112 (Avrupa genelinde geçerli acil çağrı merkezi) telefon numaraları düzenlenmektedir. KNZ’ e yılda 500.000’ i aşkın çağrı alınmaktadır. KNZ’ in görevlerine bütün acil çağrıları karşılamanın dışında bilgilerin alınması, durumun değerlendirilmesi ve müdahale kararlarının alınması da dâhildir. KNZ, St. Gallen Kanton polisinin bir parçasıdır. Stratejik kararlardan bütün uzman alanlarının da (kantonal idari birim, itfaiye müdürlüğü, polis amirliği ve kantonal sağlık birimi) bulunduğu işletme komisyonu sorumludur. KNZ’ de toplam 30 kişi (polis memurları ve ambulans doktorları) çalışmaktadır.

St. Gallen Şehir Polisinin Faaliyet Merkezi (EZ) hakkında Bilgiler

St. Gallen şehir polisi faaliyet merkezi (EZ) 1998 yılının mart ayında işletmeye girmiştir. EZ, KNZ ile birçok ortak noktaya sahiptir. Farklılıklar özellikle St. Gallen şehrinin yerel sorumluluk alanı ve farklı faaliyet alanı ile sınırlılardır. Böylece ambulans ve itfaiye çağrıları değil de sadece acil polis çağrıları alınmaktadır. Ayrıca St. Gallen şehir tesisleri için her saatte ulaşılabilirliği sağlanmaktadır. EZ’ de yılda 140.000’ e varan çağrı işleyen toplam 12 kişi çalışmaktadır.

###

İntergraph hakkında Bilgiler

Intergraph şirketi çoğrafi bilgi yönetimi (SIM) yazılımı alanında küresel boyutta lider bir sağlayıcıdır. 60’dan fazla ülkedeki güvenlik organizasyonları, firmalar ve devletler daha iyi ve hızlı operasyonel kararlar için şirketin çoğrafi teknolojisine ve hizmetlerine güvenmektedir. Intergraph’ın müşterileri muazzam miktarlardaki karışık veriyi anlaşılabilir görsel sunumlara düzenlemekte, Akıllı haritalar yaratmakta, varlıkları yönetmekte, daha iyi tesisler ve gemiler inşaa etmekte ve işletmekte, ve kritik altyapıları ve dünya çapında milyonlarca insanı korumaktadır. 35 yılı aşkın bir süredir müşterilerimize ve teknolojik inovasyona karşı kendimizi sorumlu hissetmekteyiz. Daha fazla bilgi için www.intergraph.com  veya www.İntergraph.de sitelerini ziyaret ediniz.


 

BASINLA İLİŞKİLER

Dr. Matthias Alisch, Orta Avrupa Pazarlama Müdürü
Intergraph (Deutschland) GmbH
Körnerstr. 28
53175 Bonn - Bad Godesberg
Deutschland

Tel. +49 (0)2 28 / 3915 - 123
Faks:+49 (0)2 28 / 3915 - 223
ePosta: matthias.alisch@intergraph.com

 

© 2008 İntergraph (Almanya) GmbH. Bütün hakları saklıdır. İntergraph, İntergraph logosu, GeoMedia, ResPublica, FRAMME, G!NİUS, İmageStation, İntelliWhere, TerraShare, Video Analyst ve SmartPlant; İntergraph Corporation USA, İntergraph (Almanya) GmbH, İntergraph (İsviçre) AG veya İntergraph Ges.m.b.H. (Avusturya)’ nın sicilli ürün işaretleridir. Burada adı geçen bütün diğer markalar ve ürün isimleri söz konusu sahiplerin sicilli ürün işaretleridir.

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/18/2017 7:28:17 AM