3D Modelleme ve Görselleştirme

Intergraph'ın gelecek nesil, çok disiplinli açık deniz tesis tasarım sistemi Smart 3D, gerçek eşzamanlı tesis tasarımı için sınırları genişletmektedir. 25 yıldan uzun bir süredir açık deniz sektörü için sunulan desteğin ve mirasın üzerine inşa edilen Smart, açık deniz tesisi tasarımının yaşam döngüsünün genel verimliliğini arttırmayı hedefleyen bir dizi kilit alanda yenilik getirmektedir. Çözüm, donatım ve yapısal eleman ve kaplama teknolojilerinin tamamen entegre olduğu merkezi bir 3D veri tabanı etrafında inşa edilen kilit teknolojileri kullanmaktadır.  Smart 3D kapsamlı iş paylaşım becerilerini, tasarım otomasyon araçlarını ve kişiselleştirilebilir tasarım kurallarını kapsamakta; böylece çok disiplinli ekibe 3D açık deniz modeli oluşturma imkanı sağlamaktadır. Otomasyon 3D modellemenin ötesinde çizim üretimine geçmekte; ortografik çizimler, boru tesisatı izometrikleri ve malzeme kalkış (MTO) raporları gibi proje teslimatlarının üretilmesi ve güncellenmesi için gerekli olan zamanı azaltmaktadır.

  • Tersaneler
  • Tersaneler ve O/O’lar

Çok Disiplinli 3D Açık Deniz Tesisi Modelleme ve Tasarımı

Smart 3D, Intergraph’ın son 3D açık deniz tesis tasarım çözümü, genel tasarım kalitesi ve veri bütünlüğünü artırırken, günümüzün karmaşık açık deniz tesislerindeki tüm kilit disiplinler çevresinde tasarım, modelleme ve teslimat üretim verimliliğini belirgin ölçüde artırmak üzere tasarlanmıştır.

Microsoft ve Oracle’ın endüstri standardı veri tabanı teknolojilerini kullanan Smart 3D gerçek, veri merkezli bir açık deniz tesisi modelleme ortamıdır. Bu özellikli, çok disiplinli tasarım ekibinin tüm akıllı teslimatlarının üretildiği akıllı 3D açık deniz tesisi modelleri oluşturmasına imkan sağlamaktadır. Smart 3D, ayrıca, (örn. SmartPlant Spoolgen vasıtasıyla) fabrikasyon ihtiyaçları ve kaplama ve profil yuvalama uygulamalarıyla yakın entegrasyon sağlamaktadır.

Smart 3D, aşağıda belirtilenler gibi, kilit açık deniz tesisi tasarım faaliyetleri için kullanılan bir dizi entegre görev içermektedir:

  • Proje Kurulum ve Referans Veri Görevleri — Çok disiplinli bileşen katalogları ve özelliklerinin tanımı ve yönetimi
  • Tasarım Yardımcıları — 3D ortam yönetim araçlarıyla kombine akıllı ızgaralar
  • Kurallar — Şirket içerisindeki en iyi uygulamaları belirleyen ve verimlilikte gelişime imkan sağlayan, kullanıcı tarafından belirlenen kurallar
  • 3D Modelleme — Boru tesisatı, ekipman, yapı (kavramsal, detaylı ve üretim), inşaat/temel, elektrik kablo tepsisi, HVAC kanal sistemi ve çok disiplinli askılar ve destekler
  • Çizimler ve Raporlar — Akıllı proje teslimatlarının (ortografik çizimler, boru tesisatı izometrikleri ve raporlar) tanımı, oluşumu, yönetimi ve güncellemesi

Kapsamlı, etkileşimli ve sunucu tabanlı 3D müdahale tespit ve görselleştirme fonksiyonları, tüm 3D modelleme disiplinleriyle tamamen entegredir. Bu durum, sınıftan bağımsız tasarım yapılmasını sağlar.

Mühendislik Tasarımı Otomasyonu

Smart 3D, çizim tanımı, açıklaması ve boyutlandırması ile tekrarlanan tasarım görevleri gibi gereksiz, zaman harcayan iş akışlarını ve görevlerini basitleştirir ve hatta ortadan kaldırırken; açık deniz tesisi tasarımını ve teslimat otomasyonunu yeni seviyelere taşımaktadır.  Bir dizi çok disiplinli otomasyon özelliği, Smart 3D’nin standart özelliği olarak gelmektedir ve bu özellikler özel proje veya müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde genişletilebilmektedir.

Smart 3D’nin otomasyon ortamı, organizasyonlara özel mühendislik ihtiyaçlarıyla ilgili yüksek seviyeli, stratejik otomasyonları geliştirme fırsatı sunmaktadır.

Açık Deniz Tesisi Tasarımı, Süreç, Enstrümantasyon ve Elektrik Disiplinleri arasında Tasarım Entegrasyonu

Diğer mühendislik disiplinleri arasında veri ve uygulama entegrasyonu, Smart 3D’nin açık deniz tesisi tasarım ortamının önemli bir özelliğidir.

SmartPlant Foundation vasıtasıyla entegre edilen P&ID odaklı boru tesisatı tasarımı ve karşılaştırma, artık Smart 3D ile yapılabiliyor. İlk olarak SmartPlant P&ID’de oluşturulan akıllı şematik veriler, araçlar arasındaki veri tekrarının ortadan kaldırılmasının yanı sıra, şematikler ve fiziksel açık deniz tesisi tasarımları arasında tutarlılığı sağlamak için doğrudan Smart 3D boru tesisatı görevinde kullanılabilir.

SmartPlant Electrical kullanılarak oluşturulan akıllı elektrik verileri, akıllı elektrik kablo çizelgelerine dayalı Smart 3D’de akıllı, otomatik kablo yönlendirme için kullanılabilir. Ardından, doğru kablolama verileri Smart Electrical’da kullanılmak üzere SmartPlant 3D’den geri gönderilebilir.

Enstrümantasyon için Smart 3D, aynı hizada enstrümanlar oluşturmak için SmartPlant Instrumentation kullanılarak oluşturulan aynı hizadaki enstrüman verileriyle entegre olmaktadır.  Sonuç, Intergraph’ın mühendislik çözümleri kullanılarak verilerin yeniden kullanımı ve bütünlüğünün güvence altına alındığı gerçek, entegre bir tasarım ve mühendislik ortamıdır.

Mühendislik Bilgisi Kazanımı ve Yeniden Kullanımı

Smart 3D, tasarım ekibini desteklemek için mühendislik kurallarının geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili imkanları içermektedir. Kapsamlı bir mühendislik kuralları yelpazesi, Smart 3D’yle birlikte gelmektedir. Organizasyon içerisinde mühendislik bilgilerini kazanmak için, ek mühendislik kuralları da tanımlanabilir; bu işlem, genel proje bütünlüğü ve tasarım kalitesini korurken, tüm kilit disiplinler çevresinde deneyimli ve deneyimsiz proje ekiplerinin artan karmasını dengelemenize imkan sağlar.

Smart 3D, ayrıca, detaylı 3D modelleme esnasında tüm tesis disiplinleri çevresinde tasarım verilerinin yeniden kullanımına imkan verir. Bu durum, mühendislik çalışma saatlerinin azaltılması üzerinde büyük etkiye sahiptir ve “akıllı” bileşenler ve tesisatlar vasıtasıyla gerçek modüler tabanlı tasarım için potansiyel sunmaktadır.

Mühendislik Değişim Bildirimi ve Yönetimi

Smart 3D, tasarımcıları herhangi bir tasarım değişikliğinden otomatik olarak haberdar eden eşsiz bir özelliğe sahiptir. Tasarımcılar, tamamen SmartPlant Foundation tarafından yönetilen ve kontrol edilen elektronik bir “Yapılacaklar” listesi yoluyla, kendi tasarım faaliyetlerindeki değişikliklerle ilgili bildirim alırlar. Bu ortam, tasarım ömrü boyunca tüm mühendislik değişikliklerinin izlenmesi ve yönetilmesi sırasında önemli avantajlar sunmaktadır.

Otomatik Ortografik ve Boru Tesisatı İzometrik Çizimleri ve Raporları

Smart 3D, akıllı 3D teslimat çizimlerinin doğrudan 3D model veri tabanından üretimini otomatikleştiren eşsiz bir dizi araç sunmaktadır.  Kullanıcılar, otomatik olarak doğru, tam boyutlandırılmış ve açıklamalı ortografik çizimler alabilmektedirler.

Benzer şekilde Smart 3D, tüm boru tesisatı izometriklerini otomatik olarak oluşturmak için kullanılan fiili standart bir çözüm olan  ISOGEN’i içermektedir; bu çözüm, en son tasarım durumunu yansıtmak amacıyla çizim yapma ve güncelleme için gerekli olan süreyi önemli ölçüde kısaltmaktadır.

Kavramsal Açık deniz Yerleşimi

SmartPlant 3D'nin kardeş ürünü SmartPlant Layout, hem yeni projeler için başlangıç bütçe sermayesi arayan tesis sahipleri hem de tanımlanan koşullar, mühendislik kapsamı ve bütçeler çerçevesinde uygun tesis yerleşimleri geliştirmeyi ve düzenlemeyi amaçlayan EPC’ler için alternatif 3 boyutlu tesis yerleşim ve yapılandırmalarının geliştirilmesine yönelik bir çevre sunmaktadır. Harici hat listesi verileri ile bütünleşen otomatik, kural tabanlı boru yönlendirmesi ya da SmartPlant P&IDs, yeni bir tesis yerleşiminin tanımlanması için gerekli zamanı önemli oranda azaltmaktadır. Önde gelen üçüncü şahıs maliyet hesaplama yazılımları ile sağlanan doğrudan entegrasyon sayesinde Intergraph’ın tesis yerleşim çözümlerinin sunduğu faydalar daha da artmaktadır. Bu işlem, farklı 3 boyutlu tesis yerleşimlerinin her yerleşimin hem de genel maliyetlerin kusursuzlaştırılması bakımından karşılıklı değerlendirilerek en maliyet verimli tasarımın belirlenmesini sağlamaktadır.

Akıllı Tasarım

SmartPlant 3D, bugünkü teknolojilerin ve çözümlerin ötesinde, kendi akıllı 3 boyutlu tesis objelerine dayanarak bilgisayar veri tabanlı tesis modelleri oluşturan etkileşimli tasarımların elde edilmesini sağlamaktadır. Intergraph, bu "akıllı" nesneleri kullanarak (örneğin bir boru, kontrol vanası ya da yapısal çelik eleman) akıllı 3 boyutlu tasarım imkanlarını daha da ileriye taşıyan yenilikçi teknolojileri kullanımınıza sunmaktadır. Bu tür teknolojiler arasında tesis nesne ilişkilendirmesi, karşılıklı ilişkiler, özellik tabanlı parça yerleştirmesi ve parametrik teknoloji yer almaktadır.

Küresel Bağlantı – Eş zamanlı, Ortaklaşa Mühendislik

SmartPlant Enterprise çözümleri, tesisin yaşam zinciri boyunca küresel EPC ve O/O işbirliğini, endüstri standardı veri tabanı kopyalamaya dayalı en yeni iş paylaşım teknolojilerini kullanarak tam olarak desteklemektedir. Intergraph'ın tesis tasarım çözümlerini kullanan gerçek küresel iş paylaşımı, EPC'lerin, alt tedarikçilerinin ve O/O’ların ulusal ya da uluslararası sınırların ötesine genişletilebilen tek bir tasarım ortamında işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durum, dünya çapında farklı bölgelerde sınırlı kaliteli mühendislik kaynaklarının kullanımını en üst seviyeye yükseltmekte ve yeni tesis tasarımını gerçek anlamda işbirliğine ve bütünleşik tasarım çevresine dayalı olarak gerçekleştirmeyi sağlamaktadır.

Açık Sistemlerin Bütünleşmesi

SmartPlant 3D, diğer SmartPlant Enterprise ürünleri ve harici üçüncü şahıs uygulamaları ile kapsamlı veri ve uygulama bütünleştirmesini tam olarak desteklemektedir. SmartPlant 3D'nin açık sistem mimarisi, günümüzün projelerinde kullanılan mühendislik yazılımı araçları ile gerçek karşılıklı çalıştırılabilirliği desteklemek için, veri ve grafik alışverişinde güncel sanayi standartlarını kullanmaktadır.

Tasarım Görselleştirme

Intergraph’ın SmartPlant Review görselleştirme yazılımı ile tasarım görselleştirme ve tasarım inceleme tam olarak desteklenmektedir. SmartPlant Review, SmartPlant 3D tesis modeli ile tam olarak bütünleşerek, tasarımcıların tasarım bütünlüğünü sağlamak için 3 boyutlu tesis modelinde kapsamlı tasarım incelemeleri gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

Ayrıca, ekleme (add on) modüller, inşaat simülasyonu ve sahada çizim oluşturulması gibi özel mühendislik görevlerine değinmektedir. Ayrıca SmartPlant Review, bağlam içinde tasarım görselleştirmesini kolaylaştırmak amacıyla harici lazer nokta-sislenim verileri ile bütünleşme sağlamaktadır.

SmartPlant Review, hem tasarım incelemesinde hem de tesis sahiplerinin görselleme ve 3 boyutlu tesis modellerinin “etrafında dolaşmalarını” içeren tasarım incelemelerindeki EPC’ler için geçerlidir.

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 11:33:39 PM