Açık Deniz

Açık deniz tesislerinin tasarımı, inşası ve işletmesi

Açık Deniz

Safety in the Engineering Enterprise


Watch a multimedia presentation and participate in a Webinar. Learn More.

 

Smart 3D Demo

Why is Smart 3D better? See for yourself in our SmartMarine 3D Demo Center.

 

Download Recorded Webinars

GetSmart Webinar Series
Learn more about Smart 3D multi-model referencing: enabling diverse project workflows with power and simplicity. Download the recorded Webinar.

Learn more about using Smart 3D automation to design for modular construction. Download the recorded Webinar.

 

Read the Marine Industry Spotlight

The Special Focus Edition of Insight includes case studies from Keppel Offshore & Marine, COSCO Shipyard Group, Grenland Group, Samsung Heavy Industries, Martec Ltd., and Vietsovpetro. Read it now.

Açık deniz mühendisliği, birçok kısıtlamayla başak çıkmak zorundadır. Başlıca kısıtlama, mekândır. Ancak zorlu hava koşulları, derin su, düşük sıcaklıklar ve diğer zorluklar, mühendisin sağlam, güvenilir ve güvenli bir tasarım yapmasının önündeki diğer önemli engellerdir.  

Download SmartMarine® Enterprise Interactive e-Document

Download Samsung Heavy Industries Case Study

Download cPLM vs. PLM White Paper

Download act/cut for Yards Brochure


3D Modelleme ve Görselleştirme

Elektriğin yanı sıra, açık deniz sektöründe petrol ve gaz kullanımı, rekor seviyelerdedir. Açık denizdeki yeni yakıt sahalarında petrol ve gaz çıkarma ve işleme ihtiyacı, ham petrol ve doğalgaz ürünlerinin çıkarılması ve işlenmesi için kullanılan yüzer üretim tesisi teknolojisi ve tasarımında önemli bir gelişmeye neden olmuştur. Smart™ 3D, son teknoloji FPSO gemilerinin yanı sıra, açık deniz platformlarının tasarımını destekleyen, gelecek kuşak, tam entegre tasarım ve üretim ortamı sağlamaktadır. Açık deniz sektörünün en önemli belirleyicisi, mekândır. Smart 3D, yoğun ve kompleks yapısal tasarımlar ve donanım tasarımları yapmak için kullanılabilmektedir. Daha fazlası için tıklayınız

Mühendislik ve Şemalar

Intergraph’ın SmartMarine Enterprise Mühendislik ve Şema araçları, kavramsal tasarım aşamalarını desteklemekte ve Smart 3D gibi mühendislik araçlarıyla veri alışverişine imkân sağlamaktadır.

SmartPlant P&ID, mühendislerin farklı tasarım senaryoları oluşturmasına, tutarlılığın kurallar tarafından belirlenmesine ve tasarımın inşa edilebileceğinden emin olmak için boru özellikleri gibi harici veri kaynaklarına ulaşılmasına imkân vermektedir.  Kontrol sistemi ve elektrik çözümü, açık denizdeki yapının güvenlik ve yedekleme sistemleriyle donatılmasını sağlayan araçlar sunmaktadır. Güvenlik önemli bir konu olduğu için, tasarım, SmartPlant Process Safety kullanılarak güvenlik ve HAZOP çalışmaları açısından sürekli değerlendirilebilmektedir.

SmartPlant Electrical, kablo yönetimi için fiziksel 3D tasarımıyla, enerji dağıtım tasarımı ve arayüzlerini desteklemektedir.

SmartPlant Instrumentation, kontroller ve ilişkili kablolar için aynısını yapmaktadır. Yangın, su ve sistemlerin kapatılması gibi güvenlik kontrolleri ve yedeklemelere sahip güvenilir enerji, gemi ve yolcu güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Buna ek olarak, SmartPlant Instrumentation, açık denizdeki yapıların uzaktan ölçüm ve telekomünikasyon sistemlerinin tasarımıyla ilgili çözümler getirmektedir. Daha fazlası için tıklayınız

Bilgi Yönetimi

Açık denizdeki zorlu ortamlarda mühendislik, kurulum ve işletme, bilgiye çok kısa bir sürede ulaşılmasını gerektirmektedir. “Sahildeki” kaynaklar zaman, mesafe ve iletişim kanalları gibi zorluklarla karşılaşabileceğinden, Intergraph'ın Bilgi Yönetim çözümleri, dakikalar geçerken karara yardımcı olunması amacıyla bütünlük ve çabuk bilgi sağlamaktadır. Daha fazlası için tıklayınız

Satın Alma, İmalate ve İnşaat

Tipik yeni bir açık deniz tesisinde, toplam maliyetin % 10-15’i mühendislik tasarımına ayrılırken; % 50-60’ı malzemeyle ilgilidir. Verimsiz malzeme yönetiminden kaynaklanan ihtiyaç fazlası malzemenin, yalnızca yüzde beş seviyelerinde kalsalar bile, ortalama sermayeli bir projede milyon dolarlık zararlara neden olabildiği bilinmektedir. Sürekli yönetim ve proje performansı olmaksızın, çizelgedeki gecikmeleri önleyecek düzeltici önlemlerin alınması çok zordur. Bu gecikmeler, açık deniz tesisi sahibinin üretim ve satışını etkilediğinde, çok daha pahalıya gelebilmektedir. Söz konusu karmaşık işletme faaliyetlerinin proje süresinin tüm aşamaları boyunca entegre bir ortamda verimli şekilde yönetilmesi, büyük önem taşımaktadır. Daha fazlası için tıklayınız

 

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/19/2017 4:10:17 AM