Açık deniz tesisi mühendisliği, birçok kısıtlamayla başa çıkmak zorundadır. Mekan, en büyük kısıtlamadır. Ancak zorlu hava şartları, derin su, düşük sıcaklıklar ve bunlar gibi birçok etken, sağlam, güvenilir ve güvenli bir tasarım konusunda mühendis için çok daha büyük zorluklara neden olmaktadır.

Tersaneler ve Tesis Sahipleri İşletmeciler

SmartPlant® Reference Data

SmartPlant Reference Data, daha sonra Intergraph tasarım ve malzeme yönetim çözümünde ve müşterilerin ERP sistemlerinde kullanılan referans verilerinin tanımlanması ve saklanması için kural odaklı ve değişiklik kontrollü mekanizmalar sunmaktadır. Söz konusu referans verileri, hepsi kurum veya proje seviyesinde saklanan kalem tanımları, boyut tabloları, özellikler, müşteri eşleştirmeleri ve en iyi uygulamalardan oluşmaktadır. Söz konusu referans verileri, tersane veya tesis sahibi işletmeci süreçleri için ortak temeldir.

Standard Database for SmartPlant Reference Data

Şirketler, projenin çeşitli aşamalarındaki gereksinimleri karşılayan parçaların katalogunu tanımlamak için önemli çaba sarfetmektedirler.  Bu çabayı azaltmak için Intergraph, projenin yaşam süresi boyunca yalnızca malzemeleri tanımlamak için kullanılabilecek kapsamlı parça yelpazesini veren Standart Database for SmartPlant Reference Data’yı geliştirmiştir. SmartPlant Reference Data içerisinde Standart Veri Tabanı, malzeme tanımlarını elde etmek için sofistike ve detaylı kurallar uygulamaktadır.

Standard Database for SmartPlant Reference Data, işletmenin referans veri yönetiminin ve/veya genel olarak malzeme yönetiminin hızlı uygulanmasına imkan sağlamak için önceden düzenlenmiş, önerilen bir uygulama çözümüdür. Standart Veri Tabanı, tesis sahipleri/işletmeciler, mühendislik, tedarik, fabrikasyon ve inşa için "kutudan çıkarıldığı gibi" kullanım amacıyla organize edilen ve tanımlanan endüstri standardı malzeme parçalarının kapsamlı bir kataloğunu içermektedir. İçerik, katalog ve boru tesisatı özelliklerinin akıllı 3D uygulamalarla (SmartMarine 3D ve PDS) arayüz kurmasına imkan verecek şekilde önceden düzenlenmiştir.

SmartPlant Materials

Mühendisliği Tedarikle İlişkilendirme

SmartMarine Enterprise’dan malzeme alım miktarları, düzenli olarak BOM şeklinde toplanır ve proje trendlerini analiz etmenize ve daha iyi kararlar vermenize imkan sağlayacak şekilde önceki proje aşamalarıyla karşılaştırılır. Miktar verileri, önceden tanımlanan şablonlar tarafından kural tabanlı talepler şeklinde özetlenir ve satın alma sürecini başlatmak için tedarike gönderilir.

Satın Alma

Tedarikçi yönetimi (özellikler, şartlar vb.), tedarik sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Geçmişteki veya devam eden projelerdeki performans oranları ve alım emri geçmişlerine göre tedarikçilerin önceki bilgilerine erişim, pazarlık aşamasında daha iyi kararlar verilmesine yardımcı olur.

Tüm kullanıcılar, iş süreci boyunca etkili veri yönetimini desteklemek için satın alma döngüsünde (fiyat istemleri, teklifler ve alım emirleri) tutarlı verilerden yararlanabilirler. Fiyat istemi süresi, tedarikçilere Internet yoluyla güvenli, çevrimiçi erişim sağlanarak onların doğrudan sürece dahil edilmesiyle, büyük oranda azaltılır.

Sevk Etme, Muayene ve Lojistik

Alım bilgileri ve değişiklikler, sevk esnasında yeniden kullanılabilir. SmartPlant Materials’ın değişiklik yönetimi fonksiyonu, revizyonlarda bile verilerinizin daima güvenilir ve güncel kalmasını sağlar. Sevk Etme/Muayene/Lojistik modülü, tedarikçiler, sevkiyatçılar veya denetçiler gibi üçüncü şahıslar tarafından, Internet vasıtasıyla kullanılabilir.

Envanter Yönetimi

Sevkiyat sırasında oluşturulan veriler, coğrafi olarak dağıtılan işyerleri veya depolarda, malzeme alım sürecini basitleştirmekte ve kısaltmaktadır. Fazla, Eksik ve Hasarlı (OS&D) raporları, kolayca oluşturulabilmektedir. Alt yüklenicilere verilen malzemeler, zamandan ve paradan tasarruf emek için çizimlere veya iş paketlerine dayandırılabilmektedir.

İnşaat Planlama

İnşaat planlama, o anda ve gelecekte elde bulunan malzemelere bağlı olarak, işgücü kapasitesini önceden tanımlanan iş paketlerine tayin etmektedir. Ayrıca, kritik malzeme eksikliklerini de tanımlamaktadır. Elde edilen zamana dayalı iş yükü, hem tahmini hem de fiili malzemeleri kapsadığı için, kaynak tahsisini en uygun şekilde yapar.

Right Hand Column
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/22/2017 1:35:01 PM